Predstavnici Vijeća za štampu u BiH na Skupštini AIPCE 2017.

Štampa

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI
na
19. SKUPŠTINI ALIJANSE NEZAVISNIH VIJEĆA ZA ŠTAMPU EUROPE - AIPCE 2017.

11. - 13. oktobar/listopad, Budimpešta, Mađarska

19. Skupština Alijanse nezavisnih vijeća za štampu Europe - AIPCE 2017. (www.aipce.org) održana je u Budimpešti, 11. - 13. oktobra/listopada. Domaćin Skupštine bio je Forum urednika Budimpešte. Skupština AIPCEa, kojoj je domaćin neko od članova Alijanse, održava se svake godine.

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini (www.vzs.ba), samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije, punopravni je član Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Europe - AIPCE.

IMG 33171

Predstavnici Vijeća za štampu u BiH na Skupštini AIPCE 2017. bili su gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica, g. Dario Novalić i g. Dejan Jazvić, predsjednik i član Upravnog odbora Vijeća.

Programom 19. Skupštine bila su obuhvaćena etička pitanja u medijski popraćenim dešavanjima u Europi. Učesnici su razmjenili mišljenja i iskustva o sljedećim temama: lažne vijesti, Facebook u službi novinarstva, te osnivanje novih samoregulacijskih tijela u Europi. Posebno važan dio programa je predstavljanje izvještaja o radu svih Vijeća, između dva zasjedanja Skupštine, te rasprava o različitim, aktuelnim temama za tekuću godinu. 

Odlazak predstavnika Vijeća za štampu u BiH na ovogodišnju skupštinu AIPCEa omogućili su donatori National Endowment for Democracy - NED, UNESCO/EC i Civil Rights Defenders, te lokalni sponzori Prevent BH, Bosnalijek, ASAauto i Federalno Ministarstvo kulture i sporta.