Godišnja Skupština Vijeća za štampu u BiH - Sarajevo 21.12.2017.

Štampa

GODIŠNJA SKUPŠTINA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH

Sarajevo, 21. decembar/prosinac 2017. godine


Redovna godišnja Skupština Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini bit će održana 21. decembra/prosinca 2017. godine u Sarajevu. Skupštini će prisustvovati svi članovi, osnivači ovoga tijela: novinski izdavači iz BiH, predstavnici novinarskih udruženja i novinari iz Bosne i Hercegovine.

Na dnevnom redu Skupštine će, između ostalog, biti: izbor Predsjednika Skupštine Vijeća i izbor Zamjenika Predsjednika Skupštine Vijeća, izvještaj o radu Upravnog odbora Vijeća za štampu u 2017.g., izvještaj o radu Vijeća za štampu u 2016/17.g., prijem novih članova Vijeća i informacije o tekućim aktivnostima i planovima za 2018. godinu.