Radionica "Mehanizmi zaštite novinara i drugih medijskih profesionalaca", Bihać, 12.06.2018.

Štampa

OSCE misija u BiH, Udruženje/udruga "BH novinari" i Vijeće za štampu u BiH

organizuju

radionicu pod nazivom

"Mehanizmi zaštite novinara i drugih medijskih profesionalaca"

12. juna/lipnja 2018.
Hotel Park, Bihać

OSCE misija u BiH, Udruženje/udruga "BH novinari" i Vijeće za štampu u BiH organizuju radionicu pod nazivom "Mehanizmi zaštite novinara i drugih medijskih profesionalaca", koja će se održati u utorak, 12. juna/lipnja 2018. godine u hotelu Park, Bihać, sa početkom u 10h.

Prijetnje i napadi na novinare i dalje prolaze nekažnjeno, što za posljedicu ima veliku dozu straha, uznemiravanja, cenzure i autocenzure kod novinara, ali i na slobodu medija i pravo javnosti na informisanje. S obzirom na značaj funkcije novinara i slobode izvještavanja u demokratskom društvu, neophodno je da istrage krivičnih djela počinjenih protiv novinara budu provedene blagovremeno, nezavisno i efikasno, kako bi time bila poslata poruka javnosti o važnosti zaštite prava na slobodu izražavanja, ali i važnosti svih drugih prava novinara.

Obaveze i odgovornost novinara su dio mehanizama zaštite slobodnog novinarstva, kao i to da građani budu upoznati sa standardima profesionalnog izvještavanja, te da poznaju mehanizme za podnošenje prigovora na netačno i neprofesionalno izvještavanje medija, koje im stoje na raspolaganju putem Vijeća za štampu u BiH.

Vijeće za štampu u BiH je jedinstveno tijelo u BiH koje je opunomoćeno da odlučuje o etici u uredničkom sadržaju štampanih i online medija, tj. da li je bilo ili ne kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH. Žalbena komisija Vijeća daje odgovore po tom pitanju u formi Odluke, štiteći standarde profesionalnog izvještavanja novinara, ali i štiteći demokratsko pravo građana na tačnu i profesionalno plasiranu informaciju.

 

Radionicu „Mehanizmi zaštite novinara i drugih medijskih profesionalaca“ organizuje OSCE BiH - Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju /misija u BiH, a realizuju je Vijeće za štampu u BiH i Udruženje/udruga BH novinari.