15. Godišnja Skupština Vijeća za štampu u BiH, 30.11.2018.

Štampa

Sarajevo, 30. novembar/studeni 2018. godine.

Redovna  Godišnja Skupština Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini bit će održana 30. novembra/studenog 2018. godine u Sarajevu.

Skupštini će prisustvovati svi članovi, osnivači ovoga tijela: novinski izdavači iz BiH, predstavnici novinarskih udruženja i novinari iz Bosne i Hercegovine.

Na dnevnom redu Skupštine će, između ostalog, biti: usvajanje novih i izmjenjenih Poslovnika o radu Vijeća za štampu, izvještaj o radu Upravnog odbora Vijeća za štampu u 2018.g., izvještaj o radu Vijeća za štampu u 2017/18.g., prijem novih članova Vijeća i informacije o tekućim aktivnostima i planovima za 2019. godinu.

Tags: