Predstavnici Vijeća za štampu u BiH kod ministra civilnih poslova BiH - Sarajevo,06. februar 2008.

Štampa

06.02.2008.

PREDSTAVNICI VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH KOD MINISTRA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVNE

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, g. Sredoje NOVIĆ, u srijedu, 6. februara 2008. primio je predsjednika Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH g. Sejada LUČKINA i izvršnu direktoricu Vijeća, gđu Ljiljanu ZUROVAC. 

Cilj sastanka je bio razmatranje mogućnosti djelomičnog finansiranja Vijeća za štampu u BiH iz državnog budžeta. U jednosatnom razgovoru, predstavnici Vijeća za štampu su upoznali Ministra Novića sa radom Vijeća, njegovom pozicijom u europskoj Alijansi nezavisnih Vijeća za štampu, kao i sa važnosti razvijanja medijske samoregulacije u Bosni i Hercegovni, kao neodvojivog dijela demokratski razvijene zemlje. Vijeće za štampu je promotor razvoja demokratije u Bosni i Hercegovini i, kao takvo, a u skladu s politikom rada i izdržavanja europskih Vijeća za štampu, ima pravo na redovnu finansijsku podršku od države, u djelomičnom iznosu svoga godišnjeg operativnog budžeta.

Ministar Nović je s velikom pažnjom i razumijevanjem saslušao predstavnike Vijeća, a na kraju sastanka je napravljen dogovor o sljedećim koracima koje Vijeće, u cilju ostvarivanja svojih zahtjeva, treba poduzeti.