Posljednje aktivnosti - novembar 2007.

Štampa

POSLJEDNJE AKTIVNOSTI VIJEĆA ZA ŠTAMPU:

Održana 
"DISKUSIJA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD KLEVETE U BIH" 
2. konferencija

Petak, 23. novembra 2007. od 9.30-16.30
Hotel Hollywood, Ilidža, Sarajevo

Učesnici:
novinski izdavači, novinari i urednici, sudije,
advokati, tužitelji, predstavnici entitetskih Ministarstava pravde

Pokrovitelj: Fondacija Fredrich Ebert, ured u Sarajevu

_________________________________ODRŽANA DRUGA GODIŠNJA SKUPŠTINA
VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BOSNI i HERCEGOVINI

četvrtak, 22. novembra 2007. u 16h
Hotel Hollywood, Ilidža, Sarajevo