Konferencija o primjeni Zakona o zaštiti od klevete u BiH - Neum, 05. juli 2007.

Štampa

05.07.2007.

Konferencija "PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI OD KLEVETE- 
sudska praksa, medijske slobode, odgovorno novinarstvo":

Održana Konferencija "Primjena Zakona o zaštiti od klevete u BiH - 
sudska praksa, medijske slobode, odgovorno novinarstvo": 
5. i 6. jula 2007. godine u hotelu "Stella", Neum


Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine i Udruženje/Udruga "BH novinari" organizovali su Konferenciju o temi: "Primjena Zakona o zaštiti od klevete u BiH - sudska praksa, medijske slobode, odgovorno novinarstvo", 5. i 6. jula 2007. godine u hotelu "Stella" u Neumu.
Konferencija je organizovana s ciljem procjene uticaja Zakona o zaštiti od klevete na medijske slobode i demokratizaciju bh.društva. Također, namjera je bila definisati ograničenja i teškoće u primjeni ovoga Zakona, te predložiti moguće izmjene/poboljšanja Zakona.

Nakon konferencije bit će štampan Priručnik za novinare i sudije u kojem će biti sadržane analize primjene Zakona o zaštiti od klevete, izlaganja na konferenciji i najzanimljivije diskusije kao i izvodi iz prakse Suda za ljudska prava u Strazburu. U okviru priručnika bit će štampan i rječnik termina sadržanih u Zakonu i etičkim standardima za medije, kao i onih koji se koriste u pravosudnoj praksi u BiH.

Konferencija zajedno organizovali Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini i Udruženje/Udruga "BH Novinari", a učesnici su bili urednici, novinari i pravnici novinskih kuća, kao i sudije i advokati iz cijele BiH.