Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Dopuna Kodeksa za štampu BiH, 24. avgust 2006.

  24.08.2006.

  DOPUNA KODEKSA ZA ŠTAMPU BIH

  Vijeće-Savjet za štampu BiH je na redovnoj sjednici održanoj 24. augusta razmatralo prijedlog dopune Kodeksa za štampu koji se odnosi na tretiranje rodno osjetljivih pitanja u štampanim medijima.

  Predložene dopune su usvojene u slijedećoj formi:

  Dopuna br. 1:

  Opće odredbe, Član 1

  Štampani mediji će se pridržavati standarda ljudskih prava definiranih u međunarodnim i bosansko-hercegovačkim aktima o ljudskim pravima:

  Štampani mediji će razvijati svijest o ravnopravnosti spolova i poštivanja osobnosti kao integralnog dijela ljudskih  prava.

  Dopuna 2:  Član 4a

  Ravnopravnost spolova i poštivanje osobenosti

  Novine i periodična izdanje će izbjegavati direktne ili indirektne komentare kojima osobe stavljaju u neravnopravan položaj ili ih diskriminiraju na osnovu njihovoga spola, roda, spolnog identiteta, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i seksualne orijentacije.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.