National Endowment for Democracy - NED nastavio podršku Vijeću za štampu u BiH

Štampa

NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY – NED
NASTAVIO PODRŠKU VIJEĆU ZA ŠTAMPU U BIH I ZA NAREDNU GODINU
U IZNOSU OD 37.000 USDNakon uspješno završenog prvog projekta, NED fondacija podržala je nastavak aktivnosti Vijeća za štampu u BiH za period juli 2010. - juni 2011. godine, u iznosu od 37.000 USD. Projekat se odnosi na razvoj medijske samoregulacije u BiH, slobode medija i profesionalnog novinarskog izvještavanja, kao osnova za razvoj demokracije i slobodnog civilnog društva. 
Predviđene aktivnosti u okviru ovoga projekta su: info-sastanci sa građanima o njihovom pravu na demanti i reagiranje na netačno pisanje štampe, edukacija novinara o etičkim standardima izvještavanja i medijskoj samoregulaciji, debate o medijima i odgovornosti političara i javnih ličnosti u vrijeme izbora, te petodnevna Škola medijske etike za studente novinarstva iz cijele BiH.