Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Vlada SR Njemačke podržava samoregulaciju štampanih medija u BiH - maj 2010.

  VLADA_SR_NJEMAKE_PODRAVA_SAMOREGULACIJU_TAMPANIH_MEDIJA_U_BiH

  19.05.2010.

  VLADA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE
  PODRŽAVA SAMOREGULACIJU ŠTAMPANIH MEDIJA U BIH
  Podrška Vijeću za štampu u BiH u iznosu od 46.825 EURA

  NJ.E. Ambasador Joachim Schmidt:
  “Ovom podrškom, koju Njemačka pruža Vijeću za štampu u BiH, ona ne pruža samo praktičnu asistenciju instituciji, nego želi da se tako efikasno ubrza proces približavanja BiH Europskoj Uniji. Vijeće za štampu u BiH obavlja važnu funkciju, pošto sprovodi najsvježije preporuke u oblasti medija koje izdaje Vijeće Europe. Ovim želimo, također, jasno staviti naglasak na iznimni značaj koji zaslužuje svijet medija u demokratskom društvu i približiti lokalnim političarima važnost Vijeća za štampu za Bosnu i Hercegovinu.”


  U srijedu, 19. maja 2010. godine potpisan je Ugovor o finansijskoj podršci Vijeću za štampu u Bosni i Hercegovini, za 2010. godinu u iznosu od 46.825 EURO. 

  Ovo je treća godina zaredom kako Njemačka podržava razvoj medijske samoregulacije u BiH, kroz program Pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Europu. Samoregulacija medija izuzetno je važan dio razvoja demokratije, kroz osnaživanje slobode medija i slobode govora, uz profesionalno i odgovorno novinsko izvještavanje. 

  Iznos od 46.825 EURO usmjeren je za nastavak realizacije aktivnosti koje je Vijeće za štampu, uz podršku Njemačke ambasade u BiH, započelo 2008. i nastavilo tokom 2009. godine, za: građane, o njihovom pravu na tačnu informaciju i pravu na žalbu i prigovor; studente novinarstva sa četiri Univerziteta u BiH o novinarskoj etici i medijskoj legislativi kroz petodnevne Škole medijske etike; učenike i nastavnike srednjih škola o osnovama medijske pismenosti; sudije i tužitelje o medijskoj etici i Članu 10 EU Povelje o ljudskim pravima, u cilju što bolje praktične primjene Zakona o zaštiti od klevete; studente završnih godina Pravnih fakulteta o medijskoj legislativi i Zakonu o zaštiti od klevete u BiH. 

  U izbornoj godini su, također, planirani seminari sa predstavnicima političkih partija, ministarstava i parlamenata o javnim osobama i medijima u predizbornom periodu, kao i konferencija o novinskim agencijama i medijskoj etici, kao veoma važnim izvorima informacija za medije.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.