Otvoreni dijalog u izbornoj godini - Brčko, 12. februar 2010.

Štampa

12.02.2010.

OTVORENI DIJALOG U IZBORNOJ GODINI
sa novinarima, političarima i građanima Brčko Distrikta

PETAK, 12. FEBRUAR 2010.
OHR URED BRČKO DISTRIKTA


Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa OHR uredom Brčko Distrikta, održalo je Otvoreni dijalog sa novinarima, građanima i političarima Brčko Distrikta o Slobodi medijskog izvještavanja, pravu građana na istinu i žalbenoj proceduri Vijeća za štampu na neistinito medijsko izvještavanje u predizbornom i izbornom periodu. Ovaj susret je upriličen 12. februara 2010. godine u prostorijama OHR ureda Brčko Distrikta.

Samoregulacija medija, medijske slobode, primjena profesionalnih standarda obuhvaćenih u Kodeksima za izvještavanje putem RTV i štampe, uloga i odgovornost javnih ličnosti i političara prema javnosti, te važnost informacije, dijaloga i dostupnosti političara medijima, neke su od tema o kojima je diskutirano na ovome skupu. Posebno je objašnjena procedura ulaganja žalbi na neprofesionalno i neistinito medijsko izvještavanje, kao pravo svakog građanina.

Ispred Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini prisutnim učesnicima obratila se Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, gđa Ljiljana Zurovac, uz uvodnu riječ g. Gerharda Sontheima, zamjenika šefa OHR ureda u Brčko Distriktu.