Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održana zimska medijska škola za studente novinarstva iz Bosne i Hercegovine - Sarajevo, 14-19. decembar 2009.

  ZIMSKA_MEDIJSKA_KOLA_ZA_STUDENTE_NOVINARSTVA_IZ_BOSNE_I_HERCEGOVINE
  14.12.2009.
  ZIMSKA MEDIJSKA ŠKOLA ZA STUDENTE NOVINARSTVA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

  Mostar, Banja Luka, Sarajevo, Tuzla
  Sarajevo, 14-19. decembra 2009 - hotel Europa


  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je održalo četvrtu po redu Zimsku školu za studente novinarstva za 38 studenata sa četiri fakulteta novinarstva koji djeluju u Mostaru, Tuzli, Sarajevu i Banja Luci. Škola novinarstva je održana u Sarajevu u hotelu “Evropa”, u periodu od 14. do 19. decembra 2009. godine.

  Pored mogućnosti za druženje sa kolegama sa različitih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, studenti su imali priliku steći nova znanja o etici i profesionalnim standardima novinarstva kroz primjenu medijske samoregulacije u BiH i u Europi, zatim o slobodi uredničke politike i odgovornosti novinarskog izvještavanja. Studenti su također imali priliku da saznaju mnogo više o odnosu novinarstva i novih medija. Održana su predavanja o tretiranju rodnih sadržaja i upotrebi rodno osjetljivog jezika u medijima, te o izvještavanju medija o sudskim predmetima koji se tiču ratnih zločina. Kroz interesantna predavanja domaćih i inostranih predavača, te posebno kroz praktične vježbe primjene novinarske etike po uzoru na rad Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, studenti su imali priliku primjeniti stečeno znanje o medijskoj samoregulaciji na konkretnim primjerima iz novinarske prakse. Ocjena većine studenata je da su upravo ovi primjeri najbolji način za učenje, jer budućim novinarima, na zanimljiv način, pružaju jasnu predodžbu o izazovima koji ih čekaju u budućem radu.
  Predavači na Školi etike novinarstva za studente iz BiH, bili su novinari i experti za samoregulaciju iz BiH i Europe, između ostalih,  studentima su svoja vlastita iskustva prezentovali: gđa Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica lista „Oslobođenje“, g. Flip Voets, Ombudsman za medije i generelni sekretar Flamanskog Vijeća za štampu Belgije, g. Manfred Protze, novinar agencije „dpa“ i glasnogovornik Vijeća za štampu Njemačke, g. Mehmed Halilović, zamjenik Ombudsmana za medije FBiH i g. Fuad Kovačević, član Žalbene komisije Vijeća Za Štampu u BiH.
  Zanimljivo predavanje o izvještavanju sa sudova i izvještavanju o rodnim sadržajima održale su predavačice gđica Merima Husejnović, izvještač sa suda BiH, novinarka BIRN-a- Balkanska istraživačka mreža, gđa Ljiljana ZUROVAC, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH i prof.dr. Nada Ler-Sofronić, direktorica centra „Žena i društvo“ i članica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH. Gđa Sandra Kasalo - Fazlić, menadžerica za poslove korporacije i komunikaciju JTI kompanije u BiH je održala predavanje na temu "Etika izvještavanja o korporacijama".

  Održavanje Škole omogućile Njemačka ambasada u Sarajevu, organizacija NED- National Endowment for Democracy i JTI kompanija.



  PROGRAM

  ZIMSKA MEDIJSKA ŠKOLA
  ZA STUDENTE NOVINARSTVA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

  Mostar, Banja Luka, Sarajevo, Tuzla
  Sarajevo, 14-19. decembra 2009 - hotel Europa


  PROGRAM:

  Sloboda uredničke politike i odgovornost novinskog izvještavanja:

  Kodeks za štampu u svakodnevnoj uredničkoj praksi
  Etika kao zaštita novinarske profesije i zaštita novinara - je li teorija u skladu s praksom?

  Novinarstvo i novi mediji:
  Novine i emitiranje na internetu; novinske stranice, e-zine, Weblog; Podcast, videocast, RSS-feed

  Primjeri iz prakse i Praktični zadaci:
  Transformisanje pravila i vodiča u najbolju praksu, rasprava o stvarnim žalbama građana na pisanje štampe - Iskustva Vijeća za štampu iz BiH, Njemačke i Belgije

  Etika izvještavanja o korporacijama:
  Istraživanje, izvještavanje i etika ponašanja

  Medijska samoregulacija u BiH i Europi :
  Ideja u progresu – Vijeća za štampu u Europi
  AIPCE – Alijansa nezavisnih Vijeća za štampu Europe
  Ombudsman za medije:
  Etički novinarski standardi; zašto novinar mora biti profesionalan i etičan

  Preporuke za medije:
  Izvještavanje sa sudova u Bosni i Hercegovini
  Izvještavanje o rodnim sadržajima

  Mediji i Gender:
  Zašto je važno pitanje poštivanja roda i rodnih različitosti
  Složeno sociološko pitanje s dugoročnim posljedicama u odnosu na način tretiranja

  Dodjela Certifikata i Zabava



  ZIMSKA MEDIJSKA ŠKOLA ZA STUDENTE NOVINARSTVA
  IZ BOSNE I HERCEGOVINE

  14-19. decembra/prosinca 2009. - hotel Europa, Sarajevo
  studenti novinarstva iz Mostara, Sarajeva, Tuzle i Banja Luke



  PONEDJELJAK, 14.12.2009
  Dolazak studenata u večernjim satima. Smještaj u hotelu Europa, Sarajevo
  20.00 Sastanak svih učesnika u lobiju hotela, odlazak na večeru


  UTORAK, 15.12.2009

  09.00 Otvaranje Škole: Pozdravni govor
  gđa Sandra KASALO-FAZLIĆ, menadžerica za poslove korporacije i komunikaciju JTI
  kompanije u BiH

  Uvod u Program Škole: Etika kao zaštita nvoinarske profesije i novinara
  Kodeks za štampu BiH i Kodeks za uređivanje rtv programa; Samoregulacija i Regulacija medija;
  Medijska legislativa i mehanizmi zaštite novinara

  Uvodničarka: gđa Ljiljana ZUROVAC, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH

  10.15 PRVA SESIJA: Novinski urednik - sloboda uredničke politike i odgovornost
  novinskog izvještavanja

  Kodeks za štampu u svakodnevnoj uredničkoj praksi
  Etika kao zaštita novinarske profesije i zaštita novinara, je li teorija u skladu s praksom?

  Predavač: gđa Vildana SELIMBEGOVIĆ, gl. odg. urednica lista «Oslobođenje»

  11.00 Pauza

  11.20 Nastavak Prve sesije: Novinski urednik

  Predavač: gđa Vildana SELIMBEGOVIĆ, gl. odg. urednica lista «Oslobođenje»
  Praktični zadaci za poslijepodnevni rad

  13.00 RUČAK


  14.15 Nastavak Prve sesije: Praktični zadaci

  Realizacija i Prezentacija zadataka
  Predavač: gđa Vildana SELIMBEGOVIĆ, gl. odg. urednica lista «Oslobođenje»
  15.45 PAUZA

  16.10 Nastavak Prve sesije: Praktični zadaci
  Analiza zadataka, učenje na greškama – gdje smo griješili i zašto?

  Predavač: gđa Vildana SELIMBEGOVIĆ, gl. odg. urednica lista «Oslobođenje»

  17.30
  Kraj prvog radnog dana


  19.00 Za studente koji borave u hotelu: Sastanak u lobiju hotela za odlazak na
  VEČERU


  Slobodno vrijeme: Izlaz dozvoljen max. do 22.00 jer... sutradan se opet radi!


  SRIJEDA, 16.12.2009

  09.00 DRUGA SESIJA: Novinarstvo i novi mediji,
  Novine i emitiranje na internetu;

  novinske stranice, e-zine, Weblog; Podcast, videocast, RSS-feed
  Novinarstvo i novi mediji

  Predavač: g. Flip VOETS, Ombudsman za medije i gen. sekretar Flamanskog Vijeća za
  štampu Belgije

  10.30 PAUZA


  10.50 TREĆA SESIJA:
  Etika izvještavanja i prepoznavanje grešaka, iskustva iz Europe i iz BiH

  Praktični zadaci, primjeri iz prakse: Transformisanje apstraktnih pravila i vodiča u praksu
  putem rasprave o stvarnim, najnovijim žalbama građana na pisanje štampe

  Predavač: g. Manfred PROTZE, novinar agencije «dpa» i glasnogovornik Vijeća za štampu
  Njemačke
  Praktični zadaci za grupni rad u pauzi

  13.00 RUČAK i rad na zadacima

  14.30 Nastavak Treće sesije: Praktični zadaci

  Prezentacija rezultata praktičnih radova grupa i Analiza vježbi

  Predavači: član Žalbene komisije Vijeća za štampu i g. Manfred PROTZE, novinar agencije
  «dpa» i glasnogovornik Vijeća za štampu Njemačke

  PAUZA po dogovoru s predavačima

  17.30 Kraj drugog radnog dana

  19.00 Za studente koji borave u hotelu: Sastanak u lobiju hotela za odlazak na
  VEČERU

  Izlaz dozvoljen max. do 22.00 jer... sutradan se opet radi!



  ČETVRTAK, 17.12.2008.

  09.00 Otvaranje dana /podsjećanje na rad od predhodnog dana

  09.10 ČETVRTA SESIJA: Medijska samoregulacija u Europi i svijetu,
  Samoregulacija

  i sloboda medija, europska iskustva - ideja u progresu; Vijeća za štampu u Europi; AIPCE,
  Alijansa nezavisnih Vijeća za štampu Europe; Sloboda novinarskog ivještavanja – da li
  demokracija garantira i apsolutnu slobodu govora medija?
  Medijska samoregulacija u Europi

  Predavač: g. Flip VOETS, Media Ombudsman i gen. sekretar Flamanskog Vijeća za štampu
  Belgije

  10.30 PAUZA

  10.50 PETA SESIJA: Preporuke za medije - Preporuke za medijske izvještače sa sudova u
  Bosni i Hercegovini

  Predavačica: gđica Merima HUSEJNOVIĆ, izvještač sa suda BiH, novinarka BIRN –
  Balkanska istraživačka mreža

  12.30 RUČAK



  13.45 PETA SESIJA - KVIZ ZNANJA: Etika i etički principi u novinarstvu
  Podjela grupa, Pojašnjenje rada, Izvlačenje pitanja iz određene oblasti

  Predavači-žiri: g. Fuad KOVAČEVIĆ, član Žalbene komisije VZŠ u BiH i g. Manfred
  PROTZE, novinar agencije «dpa» i glasnogovornik VZŠ Njemačke, g. Flip
  VOETS, Media Ombudsman i gen. sekretar Flamanskog VZŠ Belgije

  14.15 REALIZACIJA KVIZA ZNANJA:
  Kviz se realizira u kontinuitetu, kao da je u pitanju

  živi TV program

  15.45 Završetak KVIZa

  PAUZA

  16.10 Nastavak Pete sesije: Analiza rada u toku Kviza i pojašnjenje grešaka - učenje na
  greškama, pitanja i odgovori; Proglašenje pobjednika Kviza

  Predavači-žiri: g. Fuad KOVAČEVIĆ, član Žalbene komisije VZŠ u BiH i g. Manfred
  PROTZE, novinar agencije «dpa» i glasnogovornik VZŠ Njemačke, Media
  Ombudsman i gen. sekretar Flamanskog VZŠ Belgije

  17.30 Kraj trećeg radnog dana

  19.00
  Za studente koji borave u hotelu: Sastanak u lobiju hotela za odlazak na
  VEČERU

  Izlaz dozvoljen max. do 22.00 jer... sutradan se opet radi!

  PETAK, 18.12.2008.

  09.00 Otvaranje dana /podsjećanje na rad od predhodnog dana

  09.10 ŠESTA SESIJA: Etika izvještavanja o korporacijama

  Istraživanje, izvještavanje i etika ponašanja

  Predavač: gđa Sandra KASALO-FAZLIĆ, menadžerica za poslove korporacije i
  komunikaciju JTI kompanije u BiH

  10.30 PAUZA




  11.00 SEDMA SESIJA: Institucija Medija Ombudsmana
  Etički novinarski standardi; zašto novinar mora biti profesionalan i etičan

  Predavač: g. Mehmed HALILOVIĆ, zamjenik Ombudsmana za medije FBiH

  12.30 RUČAK

  13.45 OSMA SESIJA: Mediji i Gender
  Preporuke za medije - Preporuke za tretiranje gender sadržaja u medijima

  Zašto je važno pitanje poštivanja roda i rodnih različitosti - Da li je to samo odnos
  spolova ili puno složenije sociološko pitanje s dugoročnim posljedicama, u odnosu na način
  tretiranja?

  Predavačice: gđa Ljiljana ZUROVAC, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH
  gđa Nada LER-SOFRONIĆ, prof.dr, Direktorica centra „Žena i društvo“, i
  članica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH

  Pauza po dogovoru

  16.00 Kraj četvrtog radnog dana – KRAJ ZIMSKE ŠKOLE MEDIJSKE ETIKE 2009.

  19.30 GALA VEČER: DODJELA CERTIFIKATA I ZABAVA DO PONOĆI...




  SUBOTA, 19.12.2009.

  Odlazak učesnika tokom prijepodneva.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.