Održan Seminar za studente prava iz Bosne i Hercegovine - Sarajevo, 08. i 09. decembar 2008.

Štampa

Seminar_za_studente_prava_iz_Bosne_i_Hercegovine

08.12.2008.

Održan Seminar za 35 studenata prava iz Bosne i Hercegovine

MEDIJSKA SAMOREGULACIJA I PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI OD KLEVETE U BiH


Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini realiziralo je dvodnevni Seminar za studente Pravnih fakulteta iz BiH, o praktičnoj primjeni Zakona o zaštiti od klevete u BiH i medijskoj legislativi, u Sarajevu 8.-9.12.2008. godine.

Namjera Vijeća za štampu u BiH bila je da okupi studente završnih godina pravnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine kako bi, kroz dinamičan i edukativan program, stekli dodatno znanje o relevantnim zakonima koji se odnose na medije, o profesionalnim pravilima izvještavanja koja mediji primjenjuju u svakodnevnom radu, te o principima medijske samoregulacije i medijacije prije ulaganje tužbe na medije po kleveti.

Učesnici su bili 35 studenata prava iz Mostara, Banja Luke, Bihaća i Sarajeva, a predavači: Mehmed Halilović, Zamjenik Ombudsmana za medije FBiH, Mladen Srdić, sudija Vrhovnog suda FBiH, Nada Dalipagić, advokatica i članica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH i Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.

Pokrovitelji seminara su Ambasada SR Njemačke u BiH i organizacija Civil Rights Defenders.