Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održan Seminar za studente novinarstva iz BiH - Sarajevo, 28. i 29. maj 2009.

  Seminar_za_studente_novinarstva_iz_BiH

  28.05.2009.

  Seminar za studente novinarstva iz Bosne i Hercegovine
  Mostar, Sarajevo, Banja Luka i Tuzla


  ETIKA IZVJEŠTAVANJA O ZAŠTITI OKOLINE I EKOLOGIJI
  28-29. maja 2009. godine, Sarajevo, hotel „Terme“, Ilidža


  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Heinrich Böll fondacijom, Njemačkim savezom visokih narodnih škola - DVV International, GTZ, KfW bankom i SHC – Švedskim Helsinškim komitetom održalo je 28. i 29. maja 2009. godine u Sarajevu Seminar/radionicu za studente novinarstva iz BiH. Tema je bila: Etika izvještavanja o ekologiji i zaštiti prirodnog okoliša. Ovaj je seminar okupio u dvodnevnom druženju četrdeset tri studenata novinarstva sa četiri bosanskohercegovačka fakulteta iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke i Tuzle.

  Cilj Seminara je bio budućim mladim novinarima pružiti informacije o etici izvještavanja o temama koje imaju sve veći značaj za javnost, a koje zbog datih društvenih okolnosti nisu dovoljno zastupljene u novinarstvu.

  Kroz predavanja stručnjaka iz ove oblasti, studenti su mogli saznati više o specifičnostima tematike okoliša kao predmeta izvještavanja, te pitanjima socijalne odgovornosti medijsko-informativnog djelovanja. U okviru predavanja prikazan je i kratki dokumentarni film o potrošačkim navikama koji je na upečatljiv i zabavan način oslikao odnos konzumentskog društva prema okolini. Budućnost medija i njihov odnos prema ekologiji u globalnom poretku, te uticaj masmedija na ekološku svijest, jedna je od tema o kojoj je, također, razgovarano tokom ovog seminara. Veoma interesantno i edukativno bilo je i predavanje o energetskoj politici EU i obavezama BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja EU, koje se tiču pitanja energetske efikasnosti i obnovljive energije. O energiji i okolišu bilo je govora i iz perspektive Razvojne banke, a bitan dio predavanja, koji je izazvao veliko interesovanje polaznika, bio je posvećen klimatskim promjenama kao globalnom problemu sadašnjice.

  Na koji način izvještavati o svim ovim temama, pitanje je koje se provlačilo tokom cijelog Seminara i kojim je ovaj Seminar i zaključen. Primjena Kodeksa za štampu i etičkih načela koja Kodeks propisuje izuzetno je bitna i za izvještavanje iz ove oblasti. Novinari su ti koji će prenijeti informaciju, ukazati na problem, ali nikako neće na sebe preuzeti ulogu koju imaju organizacije koje se bave zaštitom okoliša.

  „    Primarni cilj je izvještavati istinu.. ukoliko pristupate ovom poslu sa fiksnim poimanjem pojedinih pitanja i pokušavate ljude uvjeriti u taj stav, vi niste novinar, vi biste se trebali pridružiti kampanjama „Friends of the Earth“...(Geoffrey Lean, Observer)“, citat je kojim je ovaj Seminar i zaključen.

  Moderatorica Seminara bila je Izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, gđa Ljiljana Zurovac, dok su predavači bili: g. Srđan Dvornik, sociolog iz Zagreba (Hrvatska), ekspert za ekologiju i novinarstvo g. Zoran Pejičić, novinar RTRS iz Banja Luke, gđa Dubravka Bošnjak, projekt menadžerica za EU sadržaje GTZ organizacije iz Sarajeva, g. Gerald Kühnemund, direktor KfW ureda u BiH, g. Martin Tais, expert za zrak i klimatske promjere iz Sarajeva i g. Enes Osmančević, prof. žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli, iz Tuzle.
  Studentima su su, također, obratili i predstavnici organizacija koje su omogućile održavanje ovog Seminara: g. Emir Avdić, direktor dvv international za BiH i gđa Amela Sejmenović, projekt koordinatorica Heinrich Böll fondacije iz Sarajeva.


  PROGRAM

  Seminar za studente novinarstva iz Bosne i Hercegovine
  Mostar, Sarajevo, Tuzla i Banja Luka


  ETIKA IZVJEŠTAVANJA O ZAŠTITI OKOLINE I EKOLOGIJI
  28-29. maja 2009, Sarajevo, hotel Terme Ilidža  Specifičnosti tematike okoliša kao predmet izvještavanja
  Pitanje socijalne odgovornosti medijsko-informativnog djelovanja


  Efikasnost energije
  EU energetska politika i obaveze BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja EU

  Energija i okolina, perspektiva Razvojne banke

  Budućnost medija i njihov odnos prema ekologiji u globalnom poretku
  Uticaj masmedija na ekološku svijest

  Teoretska načela i praktični primjeri
  Masovni mediji kao promoteri potrošačkog društva i neekološkog ponašanja
  Mediji kao ekološki zagađivači

  Klimatske promjene

  Karakteristike novinarskog izvještavanja o okolištu
  Objektivno i odgovorno, bez mješanja posla sa ratobornošću ekologa

  Pokretačke ideje; Traganje za činjenicom; Etička načela; Problem u lokalnim uvjetima
  Istraživački rad; Učešće u naučnim temama
  Informacije sa obrazovnom komponentom; Svjesnost odgovornosti prema društvu


  SRIJEDA, 27. maja 2009

  Dolazak studenata iz BL, MO i TU tokom poslijepodneva i večeri. Smještaj u
  hotelu Terme.

  20h Večera


  ČETVRTAK, 28. maja 2009

  09.00 Otvaranje seminara, Pozdrav organizatora i uvodne napomene o seminaru
  Moderatorica: Ljiljana ZUROVAC, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH
  Heinrich Böll fondacija za BiH
  Njemačko Udruženja Visokih Narodnih Škola - dvv international

  09.20 I SESIJA: Specifičnosti tematike okoliša kao predmet izvještavanja
  G. Srđan DVORNIK, sociolog
  Pitanja, diskusija

  10.40 PAUZA

  11.00 II SESIJA: Pitanje socijalne odgovornosti medijsko-informativnog djelovanja
  G. Srđan DVORNIK

  Pitanja i Zaključci

  13.00 Ručak


  14.15 III SESIJA, Budućnost medija i njihov odnos prema ekologiji u globalnom poretku; Uticaj
  masmedija na ekološku svijest; Teoretska načela i praktični primjeri
  Masovni mediji kao promoteri potrošačkog društva i neekološkog ponašanja
  Mediji kao ekološki zagađivači
  Predavač: Mr. Zoran PEJIČIĆ, novinar RTRS u Banja Luci, expert za ekologiju

  Pitanja i diskusija

  15.45 Pauza

  16.00 IV Sesija: Efikasnost iskorištavanja energije
  GTZ aktivnosti u BiH i privremene aktivnosti u Otvorenom fondu za JIE u oblasti energetike
  Efikasnost energije: EU energetska politika i obaveze BiH u procesu stabilizacije i
  pridruživanja EU
  Predavačica: gđa Dubravka BOŠNJAK, projekt menadžerica za EU sadržaje,
  Njemačka Tehnička Suradnja – GTZ

  17.30 KRAJ PRVOG RADNOG DANA

  Slobodno vrijeme

  19.30 Večera

  Slobodno vrijeme


  PETAK, 29. maja 2009

  09.00 Otvaranje drugog dana seminara
  Podsjećanje na predhodni dan

  09.10 V SESIJA: Energija i okoliš – persepektiva Razvojne banke
  Predavač: g. Gerald KÜHNEMUND, Direktor KfW ureda u BiH

  Pitanja i diskusija

  10.20 Pauza

  10.40 VI SESIJA: Klimatske promjene
  Predavač: g. MARTIN TAIS, ekspert za zrak i klimatske promjene

  12.30 Ručak

  13.45 VII SESIJA: Karakteristike novinarskog izvještavanja o okolišu
  Problem u lokalnim uvjetima; Istraživački rad; Učešće u naučnim temama; Informacije sa
  obrazovnom komponentom; Svjesnost odgovornosti prema društvu; Posao se obavlja objektivno i
  odgovorno, bez miješanja posla sa ratobornošću; Najvažnije pitanje: zašto?
  Pokretačke ideje, traganje za činjenicom, etička načela
  Predavač: Mr. Enes OSMANČEVIĆ prof. žurnalistike na Filozofskom fakultetu u
  Tuzli

  15.30 Zaključci radionice

  15.45 Završetak radionice

  Povratak u tokom poslijepodneva i večeri

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.