Održan Seminar za studente novinarstva iz BiH - Sarajevo, 28. i 29. maj 2009.

Štampa

Seminar_za_studente_novinarstva_iz_BiH

28.05.2009.

Seminar za studente novinarstva iz Bosne i Hercegovine
Mostar, Sarajevo, Banja Luka i Tuzla


ETIKA IZVJEŠTAVANJA O ZAŠTITI OKOLINE I EKOLOGIJI
28-29. maja 2009. godine, Sarajevo, hotel „Terme“, Ilidža


Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Heinrich Böll fondacijom, Njemačkim savezom visokih narodnih škola - DVV International, GTZ, KfW bankom i SHC – Švedskim Helsinškim komitetom održalo je 28. i 29. maja 2009. godine u Sarajevu Seminar/radionicu za studente novinarstva iz BiH. Tema je bila: Etika izvještavanja o ekologiji i zaštiti prirodnog okoliša. Ovaj je seminar okupio u dvodnevnom druženju četrdeset tri studenata novinarstva sa četiri bosanskohercegovačka fakulteta iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke i Tuzle.

Cilj Seminara je bio budućim mladim novinarima pružiti informacije o etici izvještavanja o temama koje imaju sve veći značaj za javnost, a koje zbog datih društvenih okolnosti nisu dovoljno zastupljene u novinarstvu.

Kroz predavanja stručnjaka iz ove oblasti, studenti su mogli saznati više o specifičnostima tematike okoliša kao predmeta izvještavanja, te pitanjima socijalne odgovornosti medijsko-informativnog djelovanja. U okviru predavanja prikazan je i kratki dokumentarni film o potrošačkim navikama koji je na upečatljiv i zabavan način oslikao odnos konzumentskog društva prema okolini. Budućnost medija i njihov odnos prema ekologiji u globalnom poretku, te uticaj masmedija na ekološku svijest, jedna je od tema o kojoj je, također, razgovarano tokom ovog seminara. Veoma interesantno i edukativno bilo je i predavanje o energetskoj politici EU i obavezama BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja EU, koje se tiču pitanja energetske efikasnosti i obnovljive energije. O energiji i okolišu bilo je govora i iz perspektive Razvojne banke, a bitan dio predavanja, koji je izazvao veliko interesovanje polaznika, bio je posvećen klimatskim promjenama kao globalnom problemu sadašnjice.

Na koji način izvještavati o svim ovim temama, pitanje je koje se provlačilo tokom cijelog Seminara i kojim je ovaj Seminar i zaključen. Primjena Kodeksa za štampu i etičkih načela koja Kodeks propisuje izuzetno je bitna i za izvještavanje iz ove oblasti. Novinari su ti koji će prenijeti informaciju, ukazati na problem, ali nikako neće na sebe preuzeti ulogu koju imaju organizacije koje se bave zaštitom okoliša.

„    Primarni cilj je izvještavati istinu.. ukoliko pristupate ovom poslu sa fiksnim poimanjem pojedinih pitanja i pokušavate ljude uvjeriti u taj stav, vi niste novinar, vi biste se trebali pridružiti kampanjama „Friends of the Earth“...(Geoffrey Lean, Observer)“, citat je kojim je ovaj Seminar i zaključen.

Moderatorica Seminara bila je Izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, gđa Ljiljana Zurovac, dok su predavači bili: g. Srđan Dvornik, sociolog iz Zagreba (Hrvatska), ekspert za ekologiju i novinarstvo g. Zoran Pejičić, novinar RTRS iz Banja Luke, gđa Dubravka Bošnjak, projekt menadžerica za EU sadržaje GTZ organizacije iz Sarajeva, g. Gerald Kühnemund, direktor KfW ureda u BiH, g. Martin Tais, expert za zrak i klimatske promjere iz Sarajeva i g. Enes Osmančević, prof. žurnalistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli, iz Tuzle.
Studentima su su, također, obratili i predstavnici organizacija koje su omogućile održavanje ovog Seminara: g. Emir Avdić, direktor dvv international za BiH i gđa Amela Sejmenović, projekt koordinatorica Heinrich Böll fondacije iz Sarajeva.


PROGRAM

Seminar za studente novinarstva iz Bosne i Hercegovine
Mostar, Sarajevo, Tuzla i Banja Luka


ETIKA IZVJEŠTAVANJA O ZAŠTITI OKOLINE I EKOLOGIJI
28-29. maja 2009, Sarajevo, hotel Terme IlidžaSpecifičnosti tematike okoliša kao predmet izvještavanja
Pitanje socijalne odgovornosti medijsko-informativnog djelovanja


Efikasnost energije
EU energetska politika i obaveze BiH u procesu stabilizacije i pridruživanja EU

Energija i okolina, perspektiva Razvojne banke

Budućnost medija i njihov odnos prema ekologiji u globalnom poretku
Uticaj masmedija na ekološku svijest

Teoretska načela i praktični primjeri
Masovni mediji kao promoteri potrošačkog društva i neekološkog ponašanja
Mediji kao ekološki zagađivači

Klimatske promjene

Karakteristike novinarskog izvještavanja o okolištu
Objektivno i odgovorno, bez mješanja posla sa ratobornošću ekologa

Pokretačke ideje; Traganje za činjenicom; Etička načela; Problem u lokalnim uvjetima
Istraživački rad; Učešće u naučnim temama
Informacije sa obrazovnom komponentom; Svjesnost odgovornosti prema društvu


SRIJEDA, 27. maja 2009

Dolazak studenata iz BL, MO i TU tokom poslijepodneva i večeri. Smještaj u
hotelu Terme.

20h Večera


ČETVRTAK, 28. maja 2009

09.00 Otvaranje seminara, Pozdrav organizatora i uvodne napomene o seminaru
Moderatorica: Ljiljana ZUROVAC, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH
Heinrich Böll fondacija za BiH
Njemačko Udruženja Visokih Narodnih Škola - dvv international

09.20 I SESIJA: Specifičnosti tematike okoliša kao predmet izvještavanja
G. Srđan DVORNIK, sociolog
Pitanja, diskusija

10.40 PAUZA

11.00 II SESIJA: Pitanje socijalne odgovornosti medijsko-informativnog djelovanja
G. Srđan DVORNIK

Pitanja i Zaključci

13.00 Ručak


14.15 III SESIJA, Budućnost medija i njihov odnos prema ekologiji u globalnom poretku; Uticaj
masmedija na ekološku svijest; Teoretska načela i praktični primjeri
Masovni mediji kao promoteri potrošačkog društva i neekološkog ponašanja
Mediji kao ekološki zagađivači
Predavač: Mr. Zoran PEJIČIĆ, novinar RTRS u Banja Luci, expert za ekologiju

Pitanja i diskusija

15.45 Pauza

16.00 IV Sesija: Efikasnost iskorištavanja energije
GTZ aktivnosti u BiH i privremene aktivnosti u Otvorenom fondu za JIE u oblasti energetike
Efikasnost energije: EU energetska politika i obaveze BiH u procesu stabilizacije i
pridruživanja EU
Predavačica: gđa Dubravka BOŠNJAK, projekt menadžerica za EU sadržaje,
Njemačka Tehnička Suradnja – GTZ

17.30 KRAJ PRVOG RADNOG DANA

Slobodno vrijeme

19.30 Večera

Slobodno vrijeme


PETAK, 29. maja 2009

09.00 Otvaranje drugog dana seminara
Podsjećanje na predhodni dan

09.10 V SESIJA: Energija i okoliš – persepektiva Razvojne banke
Predavač: g. Gerald KÜHNEMUND, Direktor KfW ureda u BiH

Pitanja i diskusija

10.20 Pauza

10.40 VI SESIJA: Klimatske promjene
Predavač: g. MARTIN TAIS, ekspert za zrak i klimatske promjene

12.30 Ručak

13.45 VII SESIJA: Karakteristike novinarskog izvještavanja o okolišu
Problem u lokalnim uvjetima; Istraživački rad; Učešće u naučnim temama; Informacije sa
obrazovnom komponentom; Svjesnost odgovornosti prema društvu; Posao se obavlja objektivno i
odgovorno, bez miješanja posla sa ratobornošću; Najvažnije pitanje: zašto?
Pokretačke ideje, traganje za činjenicom, etička načela
Predavač: Mr. Enes OSMANČEVIĆ prof. žurnalistike na Filozofskom fakultetu u
Tuzli

15.30 Zaključci radionice

15.45 Završetak radionice

Povratak u tokom poslijepodneva i večeri