Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Održan Treći seminar za sudije Osnovnih i Općinskih sudova u BiH - Neum, 21-23. maj 2009.

  Treci_seminar_za_sudije_Osnovnih_i_Opcinskih_sudova_u_BiH

  21.05.2009.

  Treći Seminar za sudije Općinskih i Osnovnih sudova u BiH

  ZAKON O ZAŠTITI OD KLEVETE U BiH
  Teorija i praksa iz ugla medija i sudova

  Neum, 21.- 23. maj 2009.


  Treći seminar za sudije Općinskih i Osnovnih sudova iz Bosne i Hercegovine na temu praktične primjene Zakona o zaštiti od klevete održan je od 21. do 23. maja 2009. godine u Neumu. Učesnici ovoga Seminara bili su predsjednici sudova i sudije općinskih i osnovnih sudova iz Sarajeva, Mostara, Višegrada, Kiseljaka, Sokoca, Bugojna, Tuzle, Goražda, Gradiške, Dervente, Teslića, Zenice, Kaknja, Gračanice, Cazina i Mrkonjić Grada.

  Ovaj Seminar je bio nastavak dijaloga nakon dva uspješno održana seminara u jesen 2008. godine o praktičnoj primjeni Zakona o zaštiti od klevete u BiH, kroz razumijevanje medijskih sloboda i profesionalnog novinarskog izvještavanja. Naglasak Seminara bio je na Članu 10 Europske konvencije o ljudskim pravima – sloboda izražavanja, te bitnim razlikama između vrjednosnog suda/mišljenja i činjenica.

  Učesnici su upoznati i sa radom Regulatorne agencije za komunikacije RAK, te njihovim mandatom u vođenju slučajeva koji se tiču elektronskih medija. Sudske i novinarske zamke i dileme, te primjeri dobre i loše prakse kako medija, tako i pravosuđa, teme su o kojima je, također, bilo riječi na ovom Seminaru.

  Veoma interesantan i koristan bio je praktični rad na predmetima koje je Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH rješavala u proteklom periodu. Po uzoru na rad Žalbene komisije, učesnici su imali zadatak ocjeniti da li u žalbama građana na pisanje štampe koje su analizirali ima kršenja Kodeksa za štampu BiH, te elemenata klevete. Na taj način sudije su imale priliku uvidjeti na koji način Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH rješava žalbe, sa kojim dilemama se susreće, te kako na pravilan način prepoznati klevetu u novinskom tekstu.

  Ovaj Seminar održan je uz finansijsku pomoć vlade SADa, putem OPA ureda Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH i SHC, Švedskog Helsinškog komiteta. 

  Predavači su bili g. Mladen Srdić, sudija Vrhovnog suda FBiH, gđa Dunja Mijatović, direktorica Sektora za emitiranje Regulatorne agencije za komunikacije i g. Mehmed Halilović, zamjenik Ombudsmana za medije FBiH. Moderatorica Seminara bila je gđa Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.


  PROGRAM

  Treći Seminar za sudije Općinskih i Osnovnih sudova u BiH

  ZAKON O ZAŠTITI OD KLEVETE U BIH
  teorija i praksa iz ugla medija i sudova


  Razlika između vrjednosnog suda/mišljenja i činjenica:
  Član 10 Europske Konvencije o ljudskim pravima


  Zakon o zaštiti od klevete u Bosni i Hercegovini:
  Teorija i Praksa u Bosni i Hercegovini

  Sudske i novinarske zamke i dileme
  Mediji i Pravosuđe, dobra i loša praksa

  Regulatorna agencija za komunikacije BiH:
  Praksa, Kodeks i mandat RAKa u vođenju slučajeva


  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini i sudovi:
  Medijacija prije sudskog postupka


  Praktične vježbe:
  Rad u grupama

  Zaključci i preporuke Seminara


  Četvrtak, 21. maja 2009.

  Dolazak tokom dana, smještaj u hotel Stella.

  19.30-21.00 Večera u hotelu


  Petak, 22. maja 2009.

  09.00 Registracija učesnika

  09.15 Otvaranje seminara
  Moderatorica, Ljiljana ZUROVAC, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH

  09.25 SESIJA 1: Razlika između vrijednosnog suda/mišljenja i činjenica, Član 10 Europske
  Konvencije o ljudskim pravima
  Panelista: g. MLADEN SRDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

  SESIJA 2: RAK, Regulatorna agencija za komunikacije BiH – Praksa, Kodeks i mandat
  RAK-a u vođenju slučajeva
  Panelistica: gđa Dunja Mijatović, Direktorica sektora za emitiranje RAK,
  Predsjednica Europske Platforme Regulatornih Tijela, EPRA (drugi
  mandat)

  Pitanja, komentari, diskusija

  11.00 Pauza

  11.20 SESIJA 3: Zakon o zaštiti od klevete - Sudske i novinarske zamke i dileme
  Panelista: g. MEHMED HALILOVIĆ, Zamjenik Ombudsmana za medije FBiH

  13.00 Ručak

  15.15 SESIJA 4: Zakon o zaštiti od klevete – Mediji i Pravosuđe, dobra i loša praksa
  Panelista: g. Mehmed HALILOVIĆ, zamjenik Ombudsmana za medije FBiH

  Praktični primjeri iz sudske prakse
  Učesnici: sutkinje i sudije, polaznici seminara

  Rasprava, pitanja i odgovori

  17.00 Kraj prvog dana seminara

  Subota, 23. maja 2009.

  09.00 Otvaranje dana i SESIJA 5:
  Zakon o zaštiti od klevete u BiH - Vijeće za štampu i sudovi, medijacija prije sudskog postupka
  Panelisti: gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH
  g. Mladen Srdić, Sudija Vrhovnog suda FBiH

  Diskusija, razmjena iskustava

  10.20 Praktični zadaci: rad u grupama, rješavanje praktičnih zadataka stvarnih žalbi građana na pisanje štampe. Grupe dobijaju po dva zadatka.

  Zadaci se rješavaju za vrijeme pauze, uz kavu

  11.00 Nastavak Sesije 5: Odluke po žalbama i pojašnjenja

  Usporedbe odluka, komentari, diskusija.


  13.00 Zatvaranje seminara: Zaključci i preporuke

  13.30 Ručak

  Završetak 3. Seminara za sudije općinskih i osnovnih sudova u BiH.


  Povratak iz Neuma tokom poslijepodneva.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.