Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Zimska medijska škola etike za studente novinarstva iz BiH - Neum, 03-07. decembar 2008.

  03.12.2008.

  ZIMSKA MEDIJSKA ŠKOLA ETIKE ZA STUDENTE NOVINARSTVA IZ BiH

  Neum, 3-7. decembra 2008. godine

  Polaznici Škole studenti novinarstva sa četiri fakulteta novinarstva u BiH: 
  Mostar, Sarajevo, Tuzla i Banja Luka


  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, uz podršku Njemačke ambasade u BiH, održalo je Zimsku medijsku školu za studente novinarstva iz BiH. Polaznici Škole bila su 34 studenata novinarstva sa četiri fakulteta novinarstva u BiH iz Mostara, Sarajeva, Banja Luke i Tuzle. Zimska je Škola, zapravo, nastavak edukacije mladih novinara koji su bili polaznici septembarske Ljetnje škole novinarstva, također u organizaciji Vijeća za štampu u BiH.
  Četverodnevno učenje i druženje mladih ljudi, budućih nosilaca profesionalnog novinarstva u bosansko-hercegovačkim medijima, bilo je u periodu od 3. do 7. decembra 2008. u Neumu.

  Kroz primjere primjene medijske samoregulacije u BiH i Europi, studenti su usvojili nova znanja o etici i profesionalnim standardima novinarstva. Stečena znanja studenti su odmah imali priliku provjeriti na konkretnim praktičnim vježbama razmatranja žalbi građana na pisanje štampe, po uzoru na rad Žalbenih komisija Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Europe, kojoj punopravnim članstvom pripada Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini.

  Program je bio raznovrstan i zanimljiv, a predavači urednici, novinari i experti za medijsku samoregulaciju iz Bosne i Hercegovine i Europe. Studenti su, između ostaloga, imali priliku slušati o slobodi uredničke politike i odgovornosti novinskog izvještavanja, te kroz zadatke pisanja novinskog teksta iskusiti rad u redakciji sa zadatim rokovima plasiranja informacija javnosti. Primjena etičkih standarda u agencijskom izvještavanju i etika preuzimanja agencijskih vijesti u medijskim redakcijama jedna je od tema koja je, izazvala veliko interesovanje budućih mladih novinara. Potpuno nova tematika, a time i vrlo zanimljiva za polaznike Zimske medijske škole etike, bila je o ulozi i djelovanju medija u ratnim i konfliktnim područjima, te njihova uloga u post-konfliktnom razvoju društva. To je predavanje održano u sklopu predavanja o ljudskim pravima i slobodi (i odgovornosti) medija, u kontekstu razumijevanja Člana 10 Europske povelje o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.U zasebnoj sesiji tretirana su i rodna pitanja, na kojoj je promovirana upravo štampana knjiga prof.dr Nade Ler-Sofronić “Nasilje nad ženama u ogledalu medija”. Ova je tema, s analizom novinskih članaka o nasilju nad ženama i porodičnom nasilju, izazvala žestoku diskusiju i maksimalni angažman studenata, tako da su predavanja i nakon naporonog cjelodnevnog dana, produžena za sat i pol.

  Uspjeh koje je Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini postiglo ovom Školom u promicanju etičkih standarda u medijskom izvještavanju, nastavlja se i u dimenziji povezivanja mladih ljudi iz različitih dijelova zemlje. Za ove mlade novinare veoma je bitno prevazilaženje predrasuda i ksenofobije, i otvaranja mogućnosti za uspostavljanje međusobnih kontakata i učvršćivanja prijateljstava. Zimska je Škola definitvno postigla uspjeh u tome. Radost druženja očita je na svakoj fotografiji i u porukama koje ovi mladi ljudi već sada izmjenjuju. Samoinicijativno su na face-book formirali grupe Ljetnja škola medija i Zimska škola medijske etike, kako bi i dalje bili povezani i nastavili druženje.

  U sklopu Zimske medijske škole etike za studente novinarstva iz BiH gostovala je i fondacija Heinrich Böll, koja je za studente organizovala večer Heinricha Bölla. Čast studentima i organizatorima Škole, svojim su prisustvom te večeri ukazali i NJ.E. ambasador Njemačke u BiH, g. Joachim Schmidt i predsjednik PEN centra BiH, prof.dr. Ugo Vlaisavljević, koji su nakon zvaničnog programa razgovarali sa studentima u neobaveznom druženju.

  Predavači na Zimskoj Školi novinarstva za studente iz BiH bili su novinari i experti za samoregulaciju iz BiH i Europe: g. Manfred Protze, predsjedavajući Vijeća za štampu Njemačke (Deutcher Presserat) i novinar njemačke agencije «dpa», gđa Vildana Selimbegović, gl. i odg. urednica lista “Oslobođenje”, prof.dr. Nada Ler-Sofronić, direktorica Centra “Žena i društvo”, mr.sci. Enes Osmančević, viši asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, g. Fuad Kovačević, zamjenik gl. i odg. urednice lista “Oslobođenje” i član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, gđa Natalija Bratuljević, direktorica programa Švedskog Helsinškog komiteta-SHC za Srbiju, Crnu Goru i BiH, i gđa Ljiljana Zurovac, novinarka, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.

  Ovaj je važan projekat podržan u potpunosti od Njemačke ambasade u BiH, a namjera je Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini da ga učini redovnim za sve naredne generacije mladih novinara iz različitih sredina Bosne i Hercegovine.

  Vijeće za štampu u BiH izražava posebu zahvalu dekanima četiri Fakulteta novinarstva iz BiH, te profesorima katedri novinarstva, bez čije podrške i izvrsne saradnje, ne bi bilo moguće napraviti tako dobar i kvalitetan posao, s krajnjim vrlo korisnim rezultatom za mlade novinare: prof. dr. Slavica Juka, prof. Ivana Primorac, prof.dr. Šemso Tucaković, prof.dr. Mirko Pejanović, prof.dr. Azem Kožar, prof.dr. Nail Kurtić, mr. Enes Osmančević, prof.dr. Drago Braković, prof.dr. Miodrag Živanović i prof.dr. Tanja Duronjić.

  Program

  Polaznici Zimske medijske škole za studente novinarstva iz BiH:

  1. Nikolina MATIĆ, Neum, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru

  2. Slađana BENO, Neum, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  3. Karolina CVITKOVIĆ, Mostar, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  4. Martina GALIĆ, Mostar, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  5. Suzana PEHAR, Mostar, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  6. Ivan JURIĆ, Mostar, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  7. Goran DŽIDIĆ, Mostar, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru
  8. Fikreta MURATOVIĆ, Srebrenik, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli 
  9. Edita AHMETSPAHIĆ, Tuzla, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli 
  10. Devleta OSMANAGIĆ, Tuzla, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  11. Merila BEDIĆ, Tuzla, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli 
  12. Almira HASANOVIĆ, Tuzla, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli 
  13. Amela HASIĆ, Gračanica, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  14. Selma SULJIĆ, Tuzla, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  15. Ana JURIŠIĆ, Tuzla, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  16. Jasmina NAKIĆ, Lukavac, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  17. Azra NURKIĆ, Tuzla, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  18. Medina AHMEDIĆ, Tuzla, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  19. Ermin RIBIĆ, Lukavac, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli
  20. Danka ĐALIĆ, Derventa, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
  21. Jelena VUKOVIĆ, Banja Luka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
  22. Jelena SAVIĆ, Banja Luka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
  23. Ivana SLADOJEVIĆ, Banja Luka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
  24. Maja MITROVIĆ, Banja Luka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
  25. Dajana SLAVNIĆ, Banja Luka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
  26. Sanja STAKIĆ, Banja Luka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
  27. Biljana STOKIĆ, Banja Luka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
  28. Miljan KENJIĆ, I. Sarajevo, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  29. Selma KALAKOVIĆ, Travnik, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  30. Lejla HUREMOVIĆ, Kladanj, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  31. Zlatko MECAN, Travnik, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  32. Nermin BURZIĆ, Bosanska Krupa, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  33. Amel DURANOVIĆ, Bužim, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu
  34. Samir KEČ, Sarajevo, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.