Održan seminar za sudije Općinskih i Osnovnih sudova u BiH - Sarajevo,10-12.septembar 2008.

Štampa

10.09.2008.

SEMINAR ZA SUDIJE OPĆINSKIH I OSNOVNIH SUDOVA U BiH

ČLAN 10 EUROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA U KONTEKSTU ZAKONA O ZAŠTITI OD KLEVETE U BiH

Hotel “Grand”, Sarajevo
10-12. septembra 2008.


Vijeće za štampu u BiH održalo je dvodnevni seminar za sudije općinskih i osnovnih sudova iz BiH, s temom o Članu 10 Europske konvencije o ljudskim pravima i novinarskim etičkim standardima, u cilju što efikasnije primjene Zakona o zaštiti od klevete u BiH. 

Seminaru je prisustvovalo 35 sudija i predsjednika/ca sudova osnovnih i općinskih sudova iz bosanskohercegovačkih gradova: Doboj, Kiseljak, Prnjavor, Sokolac, Derventa, Velika Kladuša, Mrkonjić Grad, Bugojno, Foča, Gračanica, Vlasenica, Bihać, Zenica, Živinice i Sarajevo.

Predavači su bili g. Leif Berg, šef Odjela za informisanje o sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava i g. Frederic Gras, advokat iz Pariza, te predstavnici Vijeća za štampu u BiH i Udruženja “BH Novinari”, koji su govorili o Zakonu o zaštiti od klevete iz novinarskog ugla.