Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminar za mlade novinare, članove Omladinske novinske agencije - novembar 2008.


  Seminar
  “SLOBODA MEDIJA I ODGOVORNOST NOVINARSKOG IZVJEŠTAVANJA” 

  Sarajevo, hotel “Hollywood”, 29.11.2008.  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Omladinskom novinskom agencijom - ONA oganizira Seminar za mlade novinare, članove ove Agencije iz cijele Bosne i Hercegovine. Planirana je diskusija o etici kao zaštiti novinarske profesije i novinara, specifičnostima i razlikama između samoregulacije i regulacije medija u BiH, te preporukama za medije o izvjštavanju sa sudova i tretiranju rodnih sadržaja i upotrebi rodno osjetljivog jezika u medijima. Predavač na seminaru bit će novinarka Liljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.