Seminar za mlade novinare, članove Omladinske novinske agencije - novembar 2008.

Štampa

Seminar
“SLOBODA MEDIJA I ODGOVORNOST NOVINARSKOG IZVJEŠTAVANJA” 

Sarajevo, hotel “Hollywood”, 29.11.2008.Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Omladinskom novinskom agencijom - ONA oganizira Seminar za mlade novinare, članove ove Agencije iz cijele Bosne i Hercegovine. Planirana je diskusija o etici kao zaštiti novinarske profesije i novinara, specifičnostima i razlikama između samoregulacije i regulacije medija u BiH, te preporukama za medije o izvjštavanju sa sudova i tretiranju rodnih sadržaja i upotrebi rodno osjetljivog jezika u medijima. Predavač na seminaru bit će novinarka Liljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.