Drugi Seminar za sudije Općinskih/Osnovnih sudova u BiH - novembar 2008.

Štampa

DRUGI SEMINAR ZA SUDIJE OPĆINSKIH/OSNOVNIH SUDOVA U BiH

Sarajevo, Hotel “Grand” 20. i 21. novembra 2008.Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini održat će drugi Seminar za sudije općinskih/osnovnih sudova iz BiH u Sarajevu, 20. i 21. novembra 2008. godine. Cilj ovog drugog, naprednog Seminara, je da u nastavku razmjene dosadašnjih iskustava u praktičnoj primjeni entitetskih Zakona o zaštiti od klevete u BiH, što bolje razvijemo načine kvalitetne primjene Člana 10 Europske konvencije o ljudskim pravima, u kontekstu poštivanja i zaštite slobode medija i slobode informiranja. Pored medijskih stručnjaka iz BiH, specijalni gosti seminara biti će stručnjaci iz sudske prakse Europskog suda za ljudska prava iz Strasbourg-a.