Otvoreni dijalog sa građanima - novembar 2008.

Štampa

OTVORENI DIJALOG SA GRAĐANIMA
Info-sastanci u cijeloj BiH


Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, od 5. novembra 2008. godine, organizuje info sastanke sa građanima Bosne i Hercegovine s ciljem upoznavanja sa samoregulacijom štampanih medija i mehanizmima zaštite građana od neprofesionalnog medijskog izvještavanja. Sastanci sa građanima, predstavnicima nevladinog sektora, političkih partija, te mladima, bit će upriličeni u različitim gradovima Bosne i Hercegovine tokom mjeseca novembra i decembra 2008. godine.