Radionica za sudije iz BiH - septembar 2008.

Štampa

RADIONICA ZA SUDIJE IZ BiH:
UNAPRJEĐENJE PRAKTIČNE PRIMJENE
ZAKONA O ZAŠTITI OD KLEVETE U BOSNI i HERCEGOVINI

 

 

Vijeće za štampu u BiH realizirat će dvodnevnu radionicu za sudije općinskih sudova iz BiH, s temom Član 10 Europske konvencije o ljudskim pravima i profesionalni novinarski etički standardi, u cilju što efikasnije primjene Zakona o zaštiti od klevete u BiH. Predviđa se dolazak do 30 sudija, a predavači su, osim bh. experata i dvojica sudija sa europskog suda.

10-12. septembra 2008.