Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Ljetnja medijska škola za studente novinarstva u BiH - septembar 2008.

   

  LjETNJA MEDIJSKA ŠKOLA ZA STUDENTE NOVINARSTVA IZ BIH

  Sarajevo, hotel "Terme", Ilidža 
  02-05. septembra 2008.

   

  Vijeće za štampu u BiH, uz podršku njemačkih fondacija Konrad Adenauer, Hanrich Böll i DVV International, te OSCE Misije u BiH organizira prvu Ljetnju školu novinarstva za 30 studenata sa četiri bh. fakulteta novinarstva koji djeluju u Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Banja Luci. Program škole baziran je na teoretskoj i praktičnoj nastavi o profesionalnim etičkim principima novinarstva, medijskoj legislativi, te o samoregulaciji za štampane medije i mehanizmima zaštite novinara i novinarske profesije. Najvažniji dio ove trodnevne medijske škole je druženje i uspostavljanje mreže mladih budućih novinara iz cijele Bosne i Hercegovine. Škola će biti održana u hotelu Terme na Ilidži kod Sarajeva, a predavači su novinari i experti za samoregulaciju iz BiH i Europe. Program škole će otvoriti ambasador Njemačke u BiH, Nj.E. Joachim Schmitt i ambasador OSCE Misije u BiH, Nj.E. Douglas Davidson.

   

  PROGRAM

  LJETNJA MEDIJSKA ŠKOLA
  ZA STUDENTE NOVINARSTVA IZ BiH
  Mostar, Banja Luka, Sarajevo, Tuzla

  Sarajevo, 02-05. septembra 2008
  Hotel Terme, Ilidža


  Gosti Škole
  Nj.E. Ambasador Njemačke u BiH i NJ.E. Ambasador OSCE misije u BiH  Etika i etički principi u novinarstvu:
  Etika kao zaštita novinarske profesije i novinara
  Samoregulacija i Regulacija medija:
  Etički kodeksi novinarstva u BiH
  Samoregulacija i sloboda medija, europska iskustva
  Medijska legislativa i mehanizmi zaštite novinara
  Preporuke za medije:
  Preporuke za tretiranje gender sadržaja u medijima
  Preporuke za medijske izvještače sa sudova u BiH
  Praktične vježbe:
  Praktične vježbe primjene novinarske etike po uzoru na rad Žalbene komisije Vijeća za štampu
  Analiza radova i preporuke studentima
  Evaluacija
  Dodijela Certifikata  UTORAK, 02.09.2008.

  Dolazak studenata u večernjim satima. Smještaj u hotelu Terme, Ilidža.

  20h Sastanak svih učesnika, upoznavanje s programom i druženje
  Večera


  SRIJEDA, 03.09.2008

  09.00 Otvaranje programa: Pozdrav organizatora
  Ljiljana ZUROVAC, Vijeće za štampu u BiH

  Upoznavanje, predstavljanje studenata

  09.30 Predstavljanje programa fondacija Konrad Adenauer, Heinrich Boell i DVV International u BiH koji mogu biti zanimljivi i korisni mladim novinarima

  10.00 Kratka pauza

  10.10 Prvo predavanje: Etika i etički principi u novinarstvu
  etika kao zaštita novinarske profesije i zaštita novinara
  Miodrag ŽIVANOVIĆ, prof.dr. član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH

  Pitanja i odgovori

  11.00 Pauza za osvježenje

  11.15 Drugo predavanje: Samoregulacija i regulacija medija
  Samoregulacija i regulacija medija u Bosni i Hercegovini - Specifičnosti, razlike i sličnosti
  Enes OSMANČEVIĆ, prof.mr. član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH
  Helena MANDIĆ, Regulatorna agencija za komunikacije BiH

  Pitanja i odgovori

  Etički kodeksi novinarstva u Bosni i Hercegovini:
  Kodeks za štampu i Kodeks za uređivanje RTV programa - Ograničenje ili zagarantirana sloboda novinarskog izvještavanja
  Borka RUDIĆ, novinarka, Udruženje BH novinari
  Helena MANDIĆ, Regulatorna agencija za komunikacije BiH

  12.30 PAUZA ZA RUČAK

  14.00 PRESS KONFERENCIJA sa Gostima, Ambasadorima u BiH:
  Nj.E. Ambasador Njemačke Joachim SCHMIDT i OSCE misije Douglas DAVIDSON

  14.15 GOSTI ŠKOLE: Nj.E. ambasadori Njemačke u BiH i OSCE misije u BiH
  Nj.E. ambasadora Njemačke u BiH, g. Joachim SCHMIDT:
  Uloga političkih fondacija u podršci razvijanja demokracije u Bosni i Hercegovini

  Nj.E. ambasador OSCE misije u BiH, g. Douglas DAVIDSON:
  Uloga mladih novinara u razvijanju demokracije u Bosni i Hercegovini

  Pitanja i odgovori

  15.15 Kratka Pauza

  15.25 Treće predavanje: Samoregulacija i sloboda medija, europska iskustva
  Manfred PROTZE, predsjedavajući njemačkog Vijeća za štampu (Deutscher Presserat), novinar njemačke novinske agencije dpa

  Pitanja i odgovori

  16.00 Pauza za osvježenje

  16.15 Četvrto predavanje: Medijska legislativa i Mehanizmi zaštite novinara:
  Zakoni o zaštiti od klevete u BiH, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Medijska samoregulacija, Udruženja novinara, Linija za pomoć novinarima, institucija Ombudsmana za medije, Sindikat novinara
  Enes OSMANČEVIĆ, prof.mr, član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH
  Borka RUDIĆ, novinarka, Udruženje BH novinari / Linija za pomoć novinarima
  Ljiljana ZUROVAC, novinarka, Vijeće za štampu u BiH

  17.00 Evaluacija prvog dana / pregled sutrašnjeg radnog dana
  Slobodno vrijeme

  19.00 Večera
  Organizirano druženje

  ČETVRTAK, 04.09.2008

  Doručak

  09.00 Podsjećanje na predhodni dan / Uvod u radni dan

  09.10 Peto Predavanje: Preporuke za medije i Preporuke za medijske izvještače sa sudova
  mr. Nidžara AHMETAŠEVIĆ, novinarka, Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo BIRN

  Pitanja i odgovori

  10.00 Kratka pauza

  10.10 Preporuke za medije II:
  Tretiranje rodnih sadržaja i upotreba rodno osjetljivog jezika u medijima
  Ljiljana ZUROVAC, Vijeće za štampu u BiH

  Media i Gender – šta znači biti rodno senzitivan u medijima? - zašto je važno pitanje
  poštivanja roda i rodnih različitosti, da li je to samo odnos polova ili puno složenije sociološko pitanje s dugoročnim posljedicama, u odnosu na način tretiranja
  Nada LER-SOFRONIĆ, prof.dr.

  Pitanja i odgovori

  11.15 Pauza za osvježenje

  11.30 Šesto predavanje i Praktične vježbe - Study case
  Primjena novinarske etike po uzoru na rad samoregulacijske Žalbene komisije Vijeća za štampu
  Manfred PROTZE, Deutscher Presserat (Vijeće za štampu Njemačke)

  Podjela zadataka: žalbe građana na pisanje štampe / Rad po grupama

  13.00 PAUZA ZA RUČAK

  14.15 Praktične vježbe, nastavak – zajednička sesija
  Analiza praktičnih zadataka, rješavanje žalbi građana na pisanje štampe
  Manfred PROTZE, Miodrag ŽIVANOVIĆ, prof.dr. i Enes OSMANČEVIĆ, mr.

  15.30 Pauza za osvježenje

  15.45 Praktične vježbe, nastavak - zajednička sesija:
  Analiza praktičnih vježbi
  Manfred PROTZE, Miodrag ŽIVANOVIĆ, prof.dr. i Enes OSMANČEVIĆ, mr.

  16.50 Evaluacija dana / Praktični zadaci za sutrašnji dan

  Odmor, slobodno vrijeme

  18.45 Odlazak u grad, Sarajevo

  19.00 Večera na Baš-čaršiji

  Slobodno vrijeme u gradu

  21.30 Povratak u hotel

  PETAK, 05.09.2008

  Doručak

  09.00 Otvaranje dana /podsjećanje na rad od predhodnog dana
  Praktične vježbe primjene novinarske etike, po uzoru na rad Žalbene komisije Vijeća za štampu
  Manfred PROTZE, Deutscher Presserat

  Rad na zadacima zadatim predhodnog dana / Rad u grupama

  10.00 Praktične vježbe, nastavak – zajednička sesija
  Analiza praktičnih zadataka, rješavanje žalbi grašana na pisanje štampe
  Manfred PROTZE, Miodrag ŽIVANOVIĆ, prof.dr. i Enes OSMANČEVIĆ, mr.

  11.00 Pauza za osvježenje

  11.15 Analiza stručnjaka i preporuke studentima
  Kako prepoznati grešku, kako ne napraviti grešku, šta uraditi kada se greška nenamjerno dogodi?
  Manfred PROTZE, predsjedavajući Vijeća za štampu Njemačke

  Pitanja i odgovori

  12.15 Study Trip: Odlazak na Vrelo Bosne
  Vrelo Bosne je jedan od najmoćnijih izvora pitke vode u Europi - važnost medijskog redovnog izvještavanja o zaštiti okoline

  14.00 Povratak u hotel Terme sa Vrela Bosne

  RUČAK

  16.00 Evaluacija
  Studentska analiza programa i rada u Školi

  Završne riječi, pred zatvaranje prve Ljetnje medijske škole za studente
  novinarstva u BiH
  Manfred PROTZE, predsjedavajući Vijeća za štampu Njemačke
  Miodrag Živanović, prof.dr. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH
  Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH

  DODJELA CERTIFIKATA

  Kavica i piće za kraj, pred pozdrav do sljedećeg susreta

  KRAJ PROGRAMA

  Odlazak učesnika tokom poslijepodneva.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.