Ljetnja medijska škola za studente novinarstva u BiH - septembar 2008.

Štampa

 

LjETNJA MEDIJSKA ŠKOLA ZA STUDENTE NOVINARSTVA IZ BIH

Sarajevo, hotel "Terme", Ilidža 
02-05. septembra 2008.

 

Vijeće za štampu u BiH, uz podršku njemačkih fondacija Konrad Adenauer, Hanrich Böll i DVV International, te OSCE Misije u BiH organizira prvu Ljetnju školu novinarstva za 30 studenata sa četiri bh. fakulteta novinarstva koji djeluju u Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Banja Luci. Program škole baziran je na teoretskoj i praktičnoj nastavi o profesionalnim etičkim principima novinarstva, medijskoj legislativi, te o samoregulaciji za štampane medije i mehanizmima zaštite novinara i novinarske profesije. Najvažniji dio ove trodnevne medijske škole je druženje i uspostavljanje mreže mladih budućih novinara iz cijele Bosne i Hercegovine. Škola će biti održana u hotelu Terme na Ilidži kod Sarajeva, a predavači su novinari i experti za samoregulaciju iz BiH i Europe. Program škole će otvoriti ambasador Njemačke u BiH, Nj.E. Joachim Schmitt i ambasador OSCE Misije u BiH, Nj.E. Douglas Davidson.

 

PROGRAM

LJETNJA MEDIJSKA ŠKOLA
ZA STUDENTE NOVINARSTVA IZ BiH
Mostar, Banja Luka, Sarajevo, Tuzla

Sarajevo, 02-05. septembra 2008
Hotel Terme, Ilidža


Gosti Škole
Nj.E. Ambasador Njemačke u BiH i NJ.E. Ambasador OSCE misije u BiHEtika i etički principi u novinarstvu:
Etika kao zaštita novinarske profesije i novinara
Samoregulacija i Regulacija medija:
Etički kodeksi novinarstva u BiH
Samoregulacija i sloboda medija, europska iskustva
Medijska legislativa i mehanizmi zaštite novinara
Preporuke za medije:
Preporuke za tretiranje gender sadržaja u medijima
Preporuke za medijske izvještače sa sudova u BiH
Praktične vježbe:
Praktične vježbe primjene novinarske etike po uzoru na rad Žalbene komisije Vijeća za štampu
Analiza radova i preporuke studentima
Evaluacija
Dodijela CertifikataUTORAK, 02.09.2008.

Dolazak studenata u večernjim satima. Smještaj u hotelu Terme, Ilidža.

20h Sastanak svih učesnika, upoznavanje s programom i druženje
Večera


SRIJEDA, 03.09.2008

09.00 Otvaranje programa: Pozdrav organizatora
Ljiljana ZUROVAC, Vijeće za štampu u BiH

Upoznavanje, predstavljanje studenata

09.30 Predstavljanje programa fondacija Konrad Adenauer, Heinrich Boell i DVV International u BiH koji mogu biti zanimljivi i korisni mladim novinarima

10.00 Kratka pauza

10.10 Prvo predavanje: Etika i etički principi u novinarstvu
etika kao zaštita novinarske profesije i zaštita novinara
Miodrag ŽIVANOVIĆ, prof.dr. član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH

Pitanja i odgovori

11.00 Pauza za osvježenje

11.15 Drugo predavanje: Samoregulacija i regulacija medija
Samoregulacija i regulacija medija u Bosni i Hercegovini - Specifičnosti, razlike i sličnosti
Enes OSMANČEVIĆ, prof.mr. član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH
Helena MANDIĆ, Regulatorna agencija za komunikacije BiH

Pitanja i odgovori

Etički kodeksi novinarstva u Bosni i Hercegovini:
Kodeks za štampu i Kodeks za uređivanje RTV programa - Ograničenje ili zagarantirana sloboda novinarskog izvještavanja
Borka RUDIĆ, novinarka, Udruženje BH novinari
Helena MANDIĆ, Regulatorna agencija za komunikacije BiH

12.30 PAUZA ZA RUČAK

14.00 PRESS KONFERENCIJA sa Gostima, Ambasadorima u BiH:
Nj.E. Ambasador Njemačke Joachim SCHMIDT i OSCE misije Douglas DAVIDSON

14.15 GOSTI ŠKOLE: Nj.E. ambasadori Njemačke u BiH i OSCE misije u BiH
Nj.E. ambasadora Njemačke u BiH, g. Joachim SCHMIDT:
Uloga političkih fondacija u podršci razvijanja demokracije u Bosni i Hercegovini

Nj.E. ambasador OSCE misije u BiH, g. Douglas DAVIDSON:
Uloga mladih novinara u razvijanju demokracije u Bosni i Hercegovini

Pitanja i odgovori

15.15 Kratka Pauza

15.25 Treće predavanje: Samoregulacija i sloboda medija, europska iskustva
Manfred PROTZE, predsjedavajući njemačkog Vijeća za štampu (Deutscher Presserat), novinar njemačke novinske agencije dpa

Pitanja i odgovori

16.00 Pauza za osvježenje

16.15 Četvrto predavanje: Medijska legislativa i Mehanizmi zaštite novinara:
Zakoni o zaštiti od klevete u BiH, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Medijska samoregulacija, Udruženja novinara, Linija za pomoć novinarima, institucija Ombudsmana za medije, Sindikat novinara
Enes OSMANČEVIĆ, prof.mr, član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH
Borka RUDIĆ, novinarka, Udruženje BH novinari / Linija za pomoć novinarima
Ljiljana ZUROVAC, novinarka, Vijeće za štampu u BiH

17.00 Evaluacija prvog dana / pregled sutrašnjeg radnog dana
Slobodno vrijeme

19.00 Večera
Organizirano druženje

ČETVRTAK, 04.09.2008

Doručak

09.00 Podsjećanje na predhodni dan / Uvod u radni dan

09.10 Peto Predavanje: Preporuke za medije i Preporuke za medijske izvještače sa sudova
mr. Nidžara AHMETAŠEVIĆ, novinarka, Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo BIRN

Pitanja i odgovori

10.00 Kratka pauza

10.10 Preporuke za medije II:
Tretiranje rodnih sadržaja i upotreba rodno osjetljivog jezika u medijima
Ljiljana ZUROVAC, Vijeće za štampu u BiH

Media i Gender – šta znači biti rodno senzitivan u medijima? - zašto je važno pitanje
poštivanja roda i rodnih različitosti, da li je to samo odnos polova ili puno složenije sociološko pitanje s dugoročnim posljedicama, u odnosu na način tretiranja
Nada LER-SOFRONIĆ, prof.dr.

Pitanja i odgovori

11.15 Pauza za osvježenje

11.30 Šesto predavanje i Praktične vježbe - Study case
Primjena novinarske etike po uzoru na rad samoregulacijske Žalbene komisije Vijeća za štampu
Manfred PROTZE, Deutscher Presserat (Vijeće za štampu Njemačke)

Podjela zadataka: žalbe građana na pisanje štampe / Rad po grupama

13.00 PAUZA ZA RUČAK

14.15 Praktične vježbe, nastavak – zajednička sesija
Analiza praktičnih zadataka, rješavanje žalbi građana na pisanje štampe
Manfred PROTZE, Miodrag ŽIVANOVIĆ, prof.dr. i Enes OSMANČEVIĆ, mr.

15.30 Pauza za osvježenje

15.45 Praktične vježbe, nastavak - zajednička sesija:
Analiza praktičnih vježbi
Manfred PROTZE, Miodrag ŽIVANOVIĆ, prof.dr. i Enes OSMANČEVIĆ, mr.

16.50 Evaluacija dana / Praktični zadaci za sutrašnji dan

Odmor, slobodno vrijeme

18.45 Odlazak u grad, Sarajevo

19.00 Večera na Baš-čaršiji

Slobodno vrijeme u gradu

21.30 Povratak u hotel

PETAK, 05.09.2008

Doručak

09.00 Otvaranje dana /podsjećanje na rad od predhodnog dana
Praktične vježbe primjene novinarske etike, po uzoru na rad Žalbene komisije Vijeća za štampu
Manfred PROTZE, Deutscher Presserat

Rad na zadacima zadatim predhodnog dana / Rad u grupama

10.00 Praktične vježbe, nastavak – zajednička sesija
Analiza praktičnih zadataka, rješavanje žalbi grašana na pisanje štampe
Manfred PROTZE, Miodrag ŽIVANOVIĆ, prof.dr. i Enes OSMANČEVIĆ, mr.

11.00 Pauza za osvježenje

11.15 Analiza stručnjaka i preporuke studentima
Kako prepoznati grešku, kako ne napraviti grešku, šta uraditi kada se greška nenamjerno dogodi?
Manfred PROTZE, predsjedavajući Vijeća za štampu Njemačke

Pitanja i odgovori

12.15 Study Trip: Odlazak na Vrelo Bosne
Vrelo Bosne je jedan od najmoćnijih izvora pitke vode u Europi - važnost medijskog redovnog izvještavanja o zaštiti okoline

14.00 Povratak u hotel Terme sa Vrela Bosne

RUČAK

16.00 Evaluacija
Studentska analiza programa i rada u Školi

Završne riječi, pred zatvaranje prve Ljetnje medijske škole za studente
novinarstva u BiH
Manfred PROTZE, predsjedavajući Vijeća za štampu Njemačke
Miodrag Živanović, prof.dr. Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH
Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH

DODJELA CERTIFIKATA

Kavica i piće za kraj, pred pozdrav do sljedećeg susreta

KRAJ PROGRAMA

Odlazak učesnika tokom poslijepodneva.