Otvoreni dijalog u izbornoj godini - februar 2010.

Štampa

OTVORENI DIJALOG U IZBORNOJ GODINI
sa novinarima, političarima i građanima Brčko Distrikta


PETAK, 12. FEBRUAR 2010. u 09.30 h
OHR URED BRČKO DISTRIKTA


Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa OHR uredom Brčko Distrikta, organizira Otvoreni dijalog sa novinarima, građanima i političarima Brčko Distrikta o Slobodi medijskog izvještavanja, Pravu građana na istinu i Žalbenoj proceduri Vijeća za štampu na neistinito medijsko izvještavanje u predizbornom i izbornom periodu. Ovaj susret bit će upriličen 12. februara 2010. godine u prostorijama OHR ureda Brčko Distrikta, sa početkom u 9:30h.

Samoregulacija medija, medijske slobode, primjena profesionalnih standarda obuhvaćenih u Kodeksima za izvještavanje putem RTV i štampe, uloga i odgovornost javnih ličnosti i političara prema javnosti, te važnost informacije, dijaloga i dostupnosti političara medijima, neke su od tema o kojima će biti diskutirano na ovome skupu. Posebno će biti objašnjena procedura ulaganja žalbi na neprofesionalno i neistinito medijsko izvještavanje, kao pravo svakog građanina. 

Ispred Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini prisutnim učesnicima će se obratiti Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, gđa Ljiljana Zurovac i CIM Media saradnica, gđa Isabella Kurkowski.