Seminar za studente prava iz Bosne i Hercegovine - decembar 2009.

Štampa

Prvi Seminar za studente prava u Bosni i Hercegovini

MEDIJSKA SAMOREGULACIJA I PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI OD KLEVETE U BiH

Sarajevo, hotel „Grand“, 8-9.12.2009.Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizira prvi Seminar za studente Pravnih fakulteta iz BiH, o praktičnoj primjeni Zakona o zaštiti od klevete u BiH i medijskoj legislativi, u Sarajevu 8-9. decembra/prosinca 2008. godine.

Namjera Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini jeste okupiti studente pravnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine kako bi kroz koristan i edukativan program stekli dodatno znanje o relevantnim zakonima koji se odnose na medije, te o profesionalnim pravilima izvještavanja koja mediji primjenjuju u svkodnevnom radu, a što je neophodno znati radi što bolje praktične primjene Zakona o zaštiti od klevete.

Učesnici su studenti prava iz bosanskohercegovačkih gradova, Sarajeva, Mostara, Banja Luke i Bihaća. Predavači su: g. Mehmed Halilović, Zamjenik Ombudsmana za medije FBiH, g. Mladen Srdić, sudija Vrhovnog suda FBiH, gđa Nada Dalipagić, advokatica i članica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH i gđa Ljiljana Zurovac, Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.