Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Media ABC za profesore i učenike u srednjim školama u BiH - novembar 2009.

  MEDIA ABC
  ZA PROFESORE I UČENIKE U SREDNJIM ŠKOLAMA U BiH


  Sarajevo, 12-13.11.2009. godine, hotel „Grand“  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizira seminar za profesore i učenike iz novinarskih sekcija gimnazija iz cijele Bosne i Hercegovine, o osnovima medijske pismenosti i novinarske etike. Seminar će biti održan u Sarajevu 12/13. novembra 2009. godine, u hotelu „Grand“.

  Cilj ovoga seminara je obuka profesora gimnazija i njihovih učenika koji su odgovorni za školska medijska izdanja, o medijskim standardima i medijskoj pismenosti. Imajući u vidu da je medijska pismenost tema koja se još uvijek nedovoljno obrađuje po školskim planovima i programima, ovim seminarom će se biti objašnjeni etički standardi i način razlikovanja tačnog i objektivnog izvještavanja od neprofesionalnog i netačnog, te medijska samoregulacija i uloga građana u reagiranju na netačno objavljene informacije i neetično izvještavanje. 

  Polaznici seminara dolaze iz Mostara, Bugojna, Dervente, Lukavca, Banja Luke, Prnjavora, Novog Grada, Bosanske Krupe, Brčkog, Ugljevika, Gradačca, Zenice, Srebrenice, Semizovca, Bihaća, Ilidže i Sarajeva.

  Pokrovitelj ovoga projekta je Njemačko Ministarstvo vanjskih poslova uz podršku Njemačke ambasade u BiH.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.