Media ABC za profesore i učenike u srednjim školama u BiH - novembar 2009.

Štampa

MEDIA ABC
ZA PROFESORE I UČENIKE U SREDNJIM ŠKOLAMA U BiH


Sarajevo, 12-13.11.2009. godine, hotel „Grand“Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizira seminar za profesore i učenike iz novinarskih sekcija gimnazija iz cijele Bosne i Hercegovine, o osnovima medijske pismenosti i novinarske etike. Seminar će biti održan u Sarajevu 12/13. novembra 2009. godine, u hotelu „Grand“.

Cilj ovoga seminara je obuka profesora gimnazija i njihovih učenika koji su odgovorni za školska medijska izdanja, o medijskim standardima i medijskoj pismenosti. Imajući u vidu da je medijska pismenost tema koja se još uvijek nedovoljno obrađuje po školskim planovima i programima, ovim seminarom će se biti objašnjeni etički standardi i način razlikovanja tačnog i objektivnog izvještavanja od neprofesionalnog i netačnog, te medijska samoregulacija i uloga građana u reagiranju na netačno objavljene informacije i neetično izvještavanje. 

Polaznici seminara dolaze iz Mostara, Bugojna, Dervente, Lukavca, Banja Luke, Prnjavora, Novog Grada, Bosanske Krupe, Brčkog, Ugljevika, Gradačca, Zenice, Srebrenice, Semizovca, Bihaća, Ilidže i Sarajeva.

Pokrovitelj ovoga projekta je Njemačko Ministarstvo vanjskih poslova uz podršku Njemačke ambasade u BiH.