Četvrti seminar za sudije opštinskih i osnovnih sudova - oktobar 2009. iz BiH

Štampa

ČETVRTI SEMINAR ZA SUDIJE OPŠTINSKIH I OSNOVNIH SUDOVA IZ BiH
Praktična primjena Zakona o zaštiti od klevete


Hotel „Stella“, Neum
28-30. oktobra 2009. godine


U organizaciji Vijeća za štampu u BiH u periodu od 28. do 30. oktobra 2009. godine, u Neumu bit će održan četvrti seminar za sudije opštinskih i osnovnih sudova iz BiH na temu Zakona o zaštiti od klevete. Cilj ovog seminara je razmjena iskustava i razmatranje problema (i rješenja) u međusobnom i u dijalogu sa novinarima i urednicima iz BiH, radi poboljšanja praktične primjene Zakona o zaštiti od klevete u Bosni i Hercegovini.

Na seminaru će učešće uzeti sudije opštinskih i osnovnih sudova iz cijele BiH, te novinari i urednici iz bosanskohercegovačkih medija.