Sjednica Upravnog odbora VZŠ u BiH - septembar 2009.

Štampa

SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA VIJEĆA ZA ŠTAMPU U BiH 
Sarajevo, 10. septembar 2009. godine


Redovna sjednica Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH bit će održana 10. septembra 2009. godine u Sarajevu. Na sjednici će biti prezentiran izvještaj o aktivnostima Vijeća za štampu u BiH za prethodna dva mjeseca, te razmatran plan aktivnosti za jesen.