Treći Seminar za sudije opštinskih i osnovnih sudova iz BiH - maj 2009.

Štampa

Praktična primjena Zakona o zaštiti od klevete


Hotel „Stella“, Neum
21-23. maja 2009. godine


U organizaciji Vijeća za štampu u BiH u periodu od 21. do 23. maja 2009. godine, u Neumu održan je treći seminar za sudije općinskih i osnovnih sudova iz BiH na temu Zakona o zaštiti od klevete. Cilj ovog seminara bio je, u međusobnom dijalogu, iz dosadašnjih iskustava primjene ovih Zakona, vidjeti šta se može učiniti na poboljšanju kvalitetne primjene ovih Zakona, pogotovo u kontekstu aktuelnih događaja i sve češćih tužbi po kleveti zbog ponovnog narastanja govora mržnje u medijima, ali i gušenja medijskih sloboda od pojedinaca ili javnih institucija. Učesnici su bili sudije osnovnih i općinskih sudova, te medijski stručnjaci iz cijele Bosne i Hercegovine.

Treći seminar za sudije opštinskih i osnovnih sudova iz BiH