Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminar "Zaštita profesionalnih etičkih standarda u on-line medijima" - mart 2011.


  Seminar
  „ZAŠTITA PROFESIONALNIH ETIČKIH STANDARDA U ON-LINE MEDIJIMA – Osnovni principi medijske samoregulacije za sadržaje on-line medija“
  za novinare i urednike bh. on-line medija

  Neum, mart 2011.
  hotel Luna


  Vijeće za štampu u BiH organizira Seminar „Zaštita profesionalnih etičkih standarda u on-line medijima“, za novinare i urednike bosanskohercegovačkih on-line medija. Seminar će biti održan u NEUMU, hotel Luna u martu 2011. godine.

  Namjera organizatora je otvoriti diskusiju o etici izvještavanja, profesionalnim problemima i potrebama BH novinskih portala, te primjeni samoregulacije u on-line medijima. Također, treći dan Seminara bit će razmotreno i pitanje dopune postojećeg Kodeksa za štampu BiH u odnosu na novinske portale.

  Planirano je učešće novinara, urednika i vlasnika bosanskohercegovačkih on-line i štampanih medija, te gostiju iz BiH, Belgije i Njemačke.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.