Seminar "Zaštita profesionalnih etičkih standarda u on-line medijima" - mart 2011.

Štampa

Seminar
„ZAŠTITA PROFESIONALNIH ETIČKIH STANDARDA U ON-LINE MEDIJIMA – Osnovni principi medijske samoregulacije za sadržaje on-line medija“
za novinare i urednike bh. on-line medija

Neum, mart 2011.
hotel Luna


Vijeće za štampu u BiH organizira Seminar „Zaštita profesionalnih etičkih standarda u on-line medijima“, za novinare i urednike bosanskohercegovačkih on-line medija. Seminar će biti održan u NEUMU, hotel Luna u martu 2011. godine.

Namjera organizatora je otvoriti diskusiju o etici izvještavanja, profesionalnim problemima i potrebama BH novinskih portala, te primjeni samoregulacije u on-line medijima. Također, treći dan Seminara bit će razmotreno i pitanje dopune postojećeg Kodeksa za štampu BiH u odnosu na novinske portale.

Planirano je učešće novinara, urednika i vlasnika bosanskohercegovačkih on-line i štampanih medija, te gostiju iz BiH, Belgije i Njemačke.