AIPCE: Održan webinar „Uticaj krize izazvane koronavirusom na vijeća za štampu“

Štampa

AipceAlijansa nezavisnih Vijeća za štampu Europe (AIPCE) organizirala je 06. maja/svibnja 2020. webinar pod naslovom „Uticaj krize izazvane koronavirusom na vijeća za štampu“. Na webinaru su učestvovali predstavnici vijeća za štampu iz Bosne i Hercegovine, Finske, Francuske, Njemačke, Irske, Sjeverne Makedonije, Švedske, Belgije, Rusije, Azerbejdžana, Ujedinjenog kraljevstva, Srbije, Albanije, Austrije, Mongolije, Norveške, UNESCO-a i Europske federacije novinara (EFJ).

Neke od tema o kojima se raspravljalo na webinaru bile su: odnos prava na privatnost i javnog interesa, odnos novinara prema pacijentima, doktorima i medicinskom osoblju, izvještavanje i promoviranje neispitanih lijekova, senzacionalističko izvještavanje, nedovoljno ili previše kritičko izvještavanje o postupcima vlasti, pristup informacijama i prijetnje slobodi izražavanja, posljedice po rad vijeća (povećanje ili smanjenje broja žalbi, eventualne promjene etičkog kodeksa, savjeti i treninzi za novinare o krizi i načinu prevazilaženja stresa, rad od kuće, finansijske posljedice).

Maida Bahto Kestendžić, Projekt koordinatorica u Vijeću za štampu u BiH učestvovala je na ovom webinaru, govorivši o žalbama zaprimljenim od početka pandemije koronavirusa, saopćenjima upućenim javnosti, medijima i predstavnicima vlasti te novim izazovima i načinu organizacije rada Vijeća za štampu u BiH u izmijenjenim okolnostima.