Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Godišnja Skupština AIPCE-a - novembar 2010.


  ASOCIJACIJA NEZAVISNIH VIJEĆA ZA ŠTAMPU EUROPE - AIPCE
  GODIŠNJA SKUPŠTINA

  3-5. novembra 2010. godine, Amsterdam, Holandija


  Domaćin ovogodišnje Skupštine Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Europe, AIPCE-a, je Vijeće za štampu Holandije. Dvanaesta po redu Skupština AIPCE-a bit će održana od 3 . do 5. novembra 2010. godine u Amsterdamu.

  Na Skupštini će, pored godišnjih izvještaja o radu članica AIPCE-a u protekloj godini, biti govora i o on-line izdanjima, istraživačkom projektu o sistemima medijske odgovornosti u zemljama članicama EU kao indikatorima medijskog pluralizma u Evropi, privatnosti, javnom interesu i društvenom umrežavanju, ljudskim pravima i slobodi govora, te odnosu između Vijeća za štampu i rezidentnih, neovisnih ombudsmena.

  Predstavnici Vijeća za štampu u BiH na AIPCE Skupštini su: g. Erbein Rešidbegović, predsjednik Skupštine Vijeća za štampu u BiH, direktor izdavačke kuće „Press – Sing“ – magazin „Slobodna Bosna“, g. Dario Novalić, član Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, direktor i glavni urednik magazina „Start“, dr.sc Enes Osmančević, docent, član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH i predavač na Filozofskom fakultetu u Tuzli i gđa Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.


  Program


  Srijeda, 3. novembar

  16.00 Konferencija povodom proslave 50 godina rada Vijeća za štampu Holandije

  17.30 Večera


  Četvrtak, 4. novembar

  8.45 Registracija

  9.15 Uvodno obraćanje
  • Dobrodošlica, Victor Lebesque, predsjedavajući Vijeća za štampu Holandije
  • Govor, Marjan Hammersma, Ministarstvo obrazovanja, kulture i nauke

  9.30 Sesija 1: Rasprava o pisanim izvještajima zemalja članica AIPCE-a
  5 minuta maksimalno po zemlji

  11.00 Pauza za kafu

  11.15 Sesija 2: Rasprava o pisanim izvještajima zemalja članica AIPCE-a
  5 minuta maksimalno po zemlji

  12.45 Ručak

  13.45 Sesija 3: on-line tematika – nadležnost Vijeća za štampu
  • Uvod – Antigoni Themistokleous, u ime Žalbene komisije Kipra
  • Rasprava

  14.30 Pauza za kafu

  15.00 Sesija 4: on-line tematika – komentari čitalaca
  • Uvod – Ella Wassink, Vijeće za štampu Njemačke
  • Rasprava

  15.45 Završetak sesije

  17.30 Prijem u oficijalnoj rezidenciji gradonačelnika Amsterdama

  19.00 Večera


  Petak, 5. novembar

  9.30 Sesija 5: Savjetništvo na području Balkana
  • Uvod – Willem Houwen (tbc)
  • Rasprava

  10.15 Sesija 6: MediaAcT, komparativni istraživački projekat o sistemima medijske odgovornosti u zemljama članicama EU kao indikatorima medijskog pluralizma u Evropi
  • Uvod - Prof. Dr. Susanne Fengler, akademski direktor Erich Brost Institute for Journalism in Europe i profesor za međunarodno novinarstvo na Institutu za novinarstvo, TU Dortmund University
  • Rasprava

  11.00 Pauza za kafu

  11.15 Sesija 7: Privatnost, javni interes i društveno umrežavanje
  • Uvod – Will Gore, Press Complaints Commission UK
  • Rasprava

  12.45 Ručak

  13.45 Sesija 8: Odnos između Vijeća za štampu i rezidentnih, nezavisnih ombudsmena. Da li smo kolege ili konkurenti?
  • Uvod – Jacob Mollerup, predsjednik Organizacije novinskih ombudsmana (ONO)
  • Rasprava

  14.30 Sesija 9: Ljudska prava i sloboda govora
  • Uvod – Judge Dalia Dorner, predsjednik Vijeća za štampu Izraela
  • Rasprava

  15.15 Pauza za kafu

  15.30 Sesija 10: on-line tematika – digitalni arhivi
  • Uvod - Antigoni Themistokleous
  • Rasprava

  16.15 Završna obraćanja

  16.30 Kraj konferencije

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.