Godišnja Skupština AIPCE-a - novembar 2010.

Štampa

ASOCIJACIJA NEZAVISNIH VIJEĆA ZA ŠTAMPU EUROPE - AIPCE
GODIŠNJA SKUPŠTINA

3-5. novembra 2010. godine, Amsterdam, Holandija


Domaćin ovogodišnje Skupštine Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Europe, AIPCE-a, je Vijeće za štampu Holandije. Dvanaesta po redu Skupština AIPCE-a bit će održana od 3 . do 5. novembra 2010. godine u Amsterdamu.

Na Skupštini će, pored godišnjih izvještaja o radu članica AIPCE-a u protekloj godini, biti govora i o on-line izdanjima, istraživačkom projektu o sistemima medijske odgovornosti u zemljama članicama EU kao indikatorima medijskog pluralizma u Evropi, privatnosti, javnom interesu i društvenom umrežavanju, ljudskim pravima i slobodi govora, te odnosu između Vijeća za štampu i rezidentnih, neovisnih ombudsmena.

Predstavnici Vijeća za štampu u BiH na AIPCE Skupštini su: g. Erbein Rešidbegović, predsjednik Skupštine Vijeća za štampu u BiH, direktor izdavačke kuće „Press – Sing“ – magazin „Slobodna Bosna“, g. Dario Novalić, član Upravnog odbora Vijeća za štampu u BiH, direktor i glavni urednik magazina „Start“, dr.sc Enes Osmančević, docent, član Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH i predavač na Filozofskom fakultetu u Tuzli i gđa Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.


Program


Srijeda, 3. novembar

16.00 Konferencija povodom proslave 50 godina rada Vijeća za štampu Holandije

17.30 Večera


Četvrtak, 4. novembar

8.45 Registracija

9.15 Uvodno obraćanje
• Dobrodošlica, Victor Lebesque, predsjedavajući Vijeća za štampu Holandije
• Govor, Marjan Hammersma, Ministarstvo obrazovanja, kulture i nauke

9.30 Sesija 1: Rasprava o pisanim izvještajima zemalja članica AIPCE-a
5 minuta maksimalno po zemlji

11.00 Pauza za kafu

11.15 Sesija 2: Rasprava o pisanim izvještajima zemalja članica AIPCE-a
5 minuta maksimalno po zemlji

12.45 Ručak

13.45 Sesija 3: on-line tematika – nadležnost Vijeća za štampu
• Uvod – Antigoni Themistokleous, u ime Žalbene komisije Kipra
• Rasprava

14.30 Pauza za kafu

15.00 Sesija 4: on-line tematika – komentari čitalaca
• Uvod – Ella Wassink, Vijeće za štampu Njemačke
• Rasprava

15.45 Završetak sesije

17.30 Prijem u oficijalnoj rezidenciji gradonačelnika Amsterdama

19.00 Večera


Petak, 5. novembar

9.30 Sesija 5: Savjetništvo na području Balkana
• Uvod – Willem Houwen (tbc)
• Rasprava

10.15 Sesija 6: MediaAcT, komparativni istraživački projekat o sistemima medijske odgovornosti u zemljama članicama EU kao indikatorima medijskog pluralizma u Evropi
• Uvod - Prof. Dr. Susanne Fengler, akademski direktor Erich Brost Institute for Journalism in Europe i profesor za međunarodno novinarstvo na Institutu za novinarstvo, TU Dortmund University
• Rasprava

11.00 Pauza za kafu

11.15 Sesija 7: Privatnost, javni interes i društveno umrežavanje
• Uvod – Will Gore, Press Complaints Commission UK
• Rasprava

12.45 Ručak

13.45 Sesija 8: Odnos između Vijeća za štampu i rezidentnih, nezavisnih ombudsmena. Da li smo kolege ili konkurenti?
• Uvod – Jacob Mollerup, predsjednik Organizacije novinskih ombudsmana (ONO)
• Rasprava

14.30 Sesija 9: Ljudska prava i sloboda govora
• Uvod – Judge Dalia Dorner, predsjednik Vijeća za štampu Izraela
• Rasprava

15.15 Pauza za kafu

15.30 Sesija 10: on-line tematika – digitalni arhivi
• Uvod - Antigoni Themistokleous
• Rasprava

16.15 Završna obraćanja

16.30 Kraj konferencije