II Seminar "Medijska pismenost" - oktobar 2010.

Štampa

II Seminar „MEDIJSKA PISMENOST“
za profesore i učenike srednjih škola u BiH 


Sarajevo, hotel „Grand“
9/10. oktobra 2010. godine


Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizuje Drugi seminar „Medijska pismenost“ za profesore i učenike iz novinarskih sekcija srednjih škola, o osnovama medijske pismenosti i etike. 

Seminar će biti održan 09. i 10. oktobra 2010. u hotelu „Grand“ u Sarajevu. 

Ovaj Seminar je nastavak edukacije o medijskim standardima i medijskoj pismenosti, za profesore i učenike koji su u novembru 2009. učestvovali na Seminaru u organizaciji Vijeća za štampu u BiH. 

Cilj Seminara je učesnicima pružiti što više znanja o praktičnim tehničkim detaljima pravljenja novine. Također, bit će govora i o sadržaju novine, odnosno o etičkim standardima koji su neizostavni dio novina.