Politička odgovornost i medijska samoregulacija u predizbornom periodu, B Luka, septembar 2010.

Štampa

SEMINARI
“POLITIČKA ODGOVORNOST I MEDIJSKA SAMOREGULACIJA U PREDIZBORNOM VREMENU”
Seminari za predstavnike političkih partija, ministarstava i vlada u BiHVijeće za štampu u BiH organizira seminar 01. 09. 2010. godine u hotelu Bosna u Banja Luci na temu „Politička odgovornost i medijska samoregulacija u predizbornom vremenu“. Učesnici seminara bit će predstavnici političkih partija, ministarstava i vlada u BiH, a teme su: uloga javnih ličnosti u demokratiji; žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH; pravo na brzu i tačnu inforamciju, pravo na istinu.