Politička odgovornost i medijska samoregulacija u predizbornom periodu - juni/septembar 2010.

Štampa


SEMINARI
“POLITIČKA ODGOVORNOST I MEDIJSKA SAMOREGULACIJA U PREDIZBORNOM VREMENU”
Seminari za predstavnike političkih partija, ministarstava i vlada u BiH


Vijeće za štampu u BiH organizira seminare u četiri bosanskohercegovačka grada na temu „Politička odgovornost i medijska samoregulacija u predizbornom vremenu“. Učesnici seminara bit će predstavnici političkih partija, ministarstava i vlada u BiH, a teme su: uloga javnih ličnosti u demokratiji; žalbena procedura Vijeća za štampu u BiH; pravo na brzu i tačnu inforamciju, pravo na istinu.

Seminari su planirani prema sljedećem rasporedu:

1. Sarajevo, 9. juni 2010. – srijeda, hotel Europa Sarajevo
2. Mostar, 16. juni 2010. – srijeda, hotel Ero Mostar
3. Bihać, 31. august 2010. – utorak, hotel Opal Exclusive Bihać
4. Banja Luka, 1. septembar 2010. – srijeda, Hotel Bosna B. Luka