Seminar "Mediji i pravosuđe" - maj 2010.

Štampa

“MEDIJI I PRAVOSUĐE” 

27-28.05.2010. godine, hotel Grand, Sarajevo


Vijeće za štampu u BiH organizira Seminar za predsjednice/ke sudova i tužilaštava u BiH, osobe zadužene za odnose sa medijima ispred sudova i tužilaštava i za novinare bosanskohercegovačkih medija. Namjera ovoga Seminara jeste otvoriti diskusiju o etici i načinima izvještavanja medija sa sudova i otvorenosti sudova i tužilaštava prema medijima, a u cilju što bolje i tačnije informiranosti javnosti o radu sudova i tužilaštava u BiH.

Seminar će biti održan 27. i 28. maja 2010. godine u hotelu „Grand“ u Sarajevu.

SEMINAR