Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminar "Škola bankarstva za novinare" - maj 2010.


  SEMINAR „ŠKOLA BANKARSTVA ZA NOVINARE“ 

  Jahorina, hotel Nebojša
  21. maja 2010. godine  Vijeće za štampu u BiH, u saradnji sa ProCredit Bank, organizira jednodnevni seminar i druženje koje će se održati u petak, 21. maja 2010. godine, sa počekom u 09.30 h na Jahorini, hotel Nebojša.

  Cilj seminara je pružiti novinarima iz čitave Bosne i Hercegovine više informacija o etici novinarskog izvještavanja, izvještavanju o finansijskim pokazateljima banaka, faktorima koji utiču na rad banaka, te odgovornom bankarskom poslovanju.  Dnevni red:

  ŠKOLA BANKARSTVA ZA NOVINARE

  Petak, 21.05.2010.

  09:00 Registracija 

  09:30 Pozdravna riječ ProCredit Bank, Frieder Woehrmann, direktor 

  09:45 Bankarski sektor, stanje i perspektive, predstavnik Centralne banke BiH 

  10:15 Etika izvještavanja, novinarski etički kodeksi – zaštita novinarske profesije i novinara, Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH 

  11:15 Faktori koji utiču na rad bankarskog sektora i ponudu banaka u BiH, Eldar Dizdarević, novinar i urednik portala Beta 

  12:15 Ručak 

  13:15 Čitanje i razumijevanje finansijskih izvještaja banaka, Sabina Mujanović, izvršni direktor ProCredit Bank 

  14:15 Pauza 

  14:30 Vježba-analiza zadatih izvještaja, improvizirana press konferencija, pisanje izvještaja 

  15:30 Čitanje i analiza napisanih izvještaja 

  16:00 Pauza 

  15:15 Odgovorno bankarstvo, Maja Hrnjić, direktor organizacija ProCredit Bank 

  17:15 Pitanja i odgovori 

  18:00 Večera

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.