Seminar "Škola bankarstva za novinare" - maj 2010.

Štampa

SEMINAR „ŠKOLA BANKARSTVA ZA NOVINARE“ 

Jahorina, hotel Nebojša
21. maja 2010. godineVijeće za štampu u BiH, u saradnji sa ProCredit Bank, organizira jednodnevni seminar i druženje koje će se održati u petak, 21. maja 2010. godine, sa počekom u 09.30 h na Jahorini, hotel Nebojša.

Cilj seminara je pružiti novinarima iz čitave Bosne i Hercegovine više informacija o etici novinarskog izvještavanja, izvještavanju o finansijskim pokazateljima banaka, faktorima koji utiču na rad banaka, te odgovornom bankarskom poslovanju.Dnevni red:

ŠKOLA BANKARSTVA ZA NOVINARE

Petak, 21.05.2010.

09:00 Registracija 

09:30 Pozdravna riječ ProCredit Bank, Frieder Woehrmann, direktor 

09:45 Bankarski sektor, stanje i perspektive, predstavnik Centralne banke BiH 

10:15 Etika izvještavanja, novinarski etički kodeksi – zaštita novinarske profesije i novinara, Ljiljana Zurovac, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH 

11:15 Faktori koji utiču na rad bankarskog sektora i ponudu banaka u BiH, Eldar Dizdarević, novinar i urednik portala Beta 

12:15 Ručak 

13:15 Čitanje i razumijevanje finansijskih izvještaja banaka, Sabina Mujanović, izvršni direktor ProCredit Bank 

14:15 Pauza 

14:30 Vježba-analiza zadatih izvještaja, improvizirana press konferencija, pisanje izvještaja 

15:30 Čitanje i analiza napisanih izvještaja 

16:00 Pauza 

15:15 Odgovorno bankarstvo, Maja Hrnjić, direktor organizacija ProCredit Bank 

17:15 Pitanja i odgovori 

18:00 Večera