Potpisivanje Ugovora Njemačke ambasade u BiH sa Vijećem za štampu u BiH - maj 2010.

Štampa

potpisivanje-ugovora-njemacke-ambasade-u-bih-sa-vijecem-za-stampu-u-bihNAJAVA DOGAĐAJA:

VLADA SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE
PODRŽAVA SAMOREGULACIJU ŠTAMPANIH MEDIJA U BIH
Podrška Vijeću za štampu u BiH u iznosu od 46.825 EURA


Potpisivanje Ugovora
Njemačke ambasade u BiH sa Vijećem za štampu u BiH
podrška razvoju samoregulacije za štampu u iznosu od 46.825 EURA


Srijeda, 19. maj 2010. godine u 11:30h
Rezidencija Njemačkog ambasadora u BiH, Nj.E. Joachima Schmidta

Džinina 34, Stari Grad, Kovači


Ugovor će potpisati njemački ambasador u BiH,
NJ.E. Joachim Schmidt i izvršna direktorica Vijeća za štampu, gđa Ljiljana Zurovac

Nakon potpisivanja ugovora NJ.E. ambasador Joachim Schmidt će biti na raspolaganju novinarima za moguća pitanja i intervjue


Ovaj novac usmjeren je za nastavak realizacije aktivnosti koje je Vijeće za štampu u BiH, uz podršku Njemačke ambasade u BiH, započelo još 2008. i nastavilo tokom 2009. godine, a tiču se jačanja medijske samoregulacije u Bosni i Hercegovini, kroz edukacijske projekte:
- za građane o njihovim pravima na tačnu informaciju i pravu na žalbu i prigovor
- za studente novinarstva sa četiri Univerziteta u BiH o novinarskoj etici i medijskoj legislativi
- za učenike i nastavnike srednjih škola o osnovama medijske pismenosti
- za studente završnih godina pravnih fakulteta o medijskoj legislativi i Zakonu o zaštiti od klevete u BiH
U izbornoj godini su, takođjer, planirani seminari sa glasnogovornicima i predstavnicima političkih partija, ministarstava i parlamenta o javnim osobama i medijima u predizbornom periodu, kao i konferencija o novinskim agencijama i medijskoj etici, kao veoma važnim izvorima informacija za medije.

Ova finansijska podrška omogućava i nastavak dobre saradnje sa samoregulacijskim tijelima u regionu i Europi, a projekat podrazumijeva također promotivnu kampanju i emitiranje radio-jingleova Vijeća za štampu u BiH, u cilju konstantnog podsjetnika građana na njihovo pravo na tačnu i blagovremenu informaciju i pravo na upućivanje žalbi Vijeću za štampu.