Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Konferencija „Progovori!“, Brisel, 06.05.'11.

  06.05.2011
  speakup

  KONFERENCIJA „PROGOVORI!“
  Sloboda izražavanja i mediji na Zapadnom Balkanu i u Turskoj

  Brisel, Belgija, 06.05.2011.

   

  Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, gđa Ljiljana Zurovac, bit će jedan od panelista na konferenciji „Progovori!“ koju Evropska komisija, Generalni direktorat za proširenje, organizira 6. maja 2011. godine u Briselu.

  U Strategiji proširenja Evropske komisije za period 2010- 2011, istaknuta je zabrinutost zbog ograničenja slobode izražavanja i slobode medija u Zapadnom Balkanu i Turskoj.

  Sloboda izražavanja je temeljni stub dobrog upravljanja i odgovornosti u demokratskim društvima, što također, podrazumijeva odgovornost medijskih profesionalaca. Evropska unija očekuje od zemalja kandidatkinja i zemalja potencijalnih kandidatkinja da primjenjuju ovaj osnovni demokratski princip i da u javnosti omoguće široki spektar debata različitih mišljenja.

  Da bi se naglasila važnost problema i pomoglo njegovom rješavanju na regionalnom nivou, Evropska komisija organizira ovu konferenciju visokog nivoa, koja će okupiti učesnike iz međunarodnih, regionalnih i državnih medijskih organizacija, civilnog društva, akademike i državne uprave.

  Gđa Zurovac govorit će na temu „Kako poboljšati situaciju? Pravni okvir, transparentnost medijskog vlasništva, samoregulatorna tijela“.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.