Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Finansijska podrška od 34.914 EUR Njemačke ambasade u Sarajevu - Sarajevo,april 2011.

  13.04.2011
  finansije-deutche

  FINANSIJSKA PODRŠKA OD 34.914 EUR
  NJEMAČKE AMBASADE U SARAJEVU - VIJEĆU ZA ŠTAMPU U BiH
  za razvoj medijske pismenosti, slobodnog i profesionalnog novinarstva u BiH

   

   

  Imajući u vidu veoma uspješnu i efikasnu suradnju i dosadašnje postignute rezultate u implementiranju zajedničkih projekata, Vijeće za štampu u BiH je, po četvrti put zaredom, dobilo značajnu pomoć Njemačke ambasade u Sarajevu, kroz sredstva Pakta stabilnosti Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, kako bi unaprijedilo važne aktivnosti samoregulacijskog tijela Vijeća za štampu u BiH u ovoj godini:

  Certificiranje Vijeća za štampu u BiH i Treninga koje pruža 9001:2008 ISO standardom kvalitete kako bi postalo certificirano samoregulacijsko tijelo sa međunarodnim certifikatom standarda kvalitetnog menadžmenta;
  Uspostava e-treninga na novom web-portalu Vijeća za štampu u BiH, kojim će omogućiti novi interaktivni on-line trening za svoje korisnike;
  Edukacijski program za studente završnih godina pravnih fakulteta u BiH, putem dvodnevne specijalizovane radionice za 40 učesnika, studenata prava, o medijskoj samoregulaciji, Zakonu o zaštiti od klevete, Ljudskim pravima, Medijaciji i Zakonu o slobodnom pristupu informacijama;
  „Škole medijske etike“ za studenate sa 4 fakulteta novinarstva iz BiH, kroz petodnevni specijalizovani program o etici u medijima, koji studenti ne mogu dobiti putem regularnog programa na univerzitetima;
  Suradnja sa samoregulacijskim tijelima iz Evrope i regiona na Godišnjoj Skupštini Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Europe, AIPCE, podnošenja godišnjeg izvješća rada i zalaganja za uspostavu evropskih standarda medijske samoregulacije, koja će ove godine biti održana u Moskvi.

  Pri potpisivanju Ugovora, amabasador SR Njemačke u Sarajevu, Nj.E. Joachim Schimdt, naglasio je da Vijeće za štampu u BiH radi po istim principima i kvalitetno kao i Vijeće za štampu Njemačke, ali sa jednom razlikom: njemačko Vijeće za štampu je podržano iz državnog budžeta sa 49% od godišnjeg budžeta Vijeća, bez prava uplitanja države u nezavisnost njegovog rada. Ambasador Schmidt je izrazio nadu da će bh vlasti prepoznati važnost rada Vijeća za štampu u BiH, jer ono vrši važnu funkciju u razvoju demokracije, ispunjavajući jedan od bitnih uvjeta za pristup EU. Ambasador Schmidt je na kraju dodao da Vijeće za štampu u BiH i dalje može računati na pomoć Ambasade Njemačke.

  U prethodne tri godine, Vijeće za štampu u BiH je, zahvaljujući finansijskoj podršci Njemačke ambasade u Sarajevu, realiziralo brojne aktivnosti usmjerene ka podizanju svijesti različitih društvenih grupa o slobodi medija, medijskom izvještavanju i mehanizmima zaštite od neprofesionalnog medijskog izvještavanja. Posebno je razvijen program medijske pismenosti. Brojni seminari sa novinarima i studentima novinarstva, sudijama i studentima prava, srednjoškolcima i profesorima, PR i Info-sastanci sa građanima i različitim profesionalnim grupama, promotivna kampanja Vijeća za štampu putem radio-džinglova i kino reklame, samo su dio aktivnosti Vijeća za štampu u BiH u ovom periodu, u okviru suradnje sa ambasadom SR Njemačke u Sarajevu.

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je samoregulacijsko tijelo za štampane i on-line medije, koje se zalaže za primjenu profesionalne medijske etike i promociju brzog, istinitog i izbalansiranog informisanja. Omogućavajući ulaganje prigovora na sadržaje objavljene u štampi i on-line medijima, Vijeće za štampu u BiH osigurava građanima njihovo pravo na istinu, ujedno štiteći profesionalne medijske standarde i promovirajući Kodeks za štampu kao etički vodič za novinare i urednike.
  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je u prošloj godini napravilo pozitivne pomake na polju profesionalizacije medija, implementirajući relevantne EU standarde, poput Rezolucije 1636 Vijeća Europe kojom se preporučuje uspostava samoregulacije u on-line medijima u zemljama članicama Vijeća Europe. Od decembra 2010. godine Vijeće za štampu u BiH je proširilo svoj mandat samoregulacijskog tijela na on-line medije, također, omogućavajući time građanima da ulože prigovore i na sadržaje novinskih portala.
  Činjenica da je u prošloj godini Vijeće za štampu u BiH primilo 400% više žalbi nego prve godine rada, pokazatelj je da građani koriste svoje pravo na žalbu, da traže medijaciju Vijeća za štampu radi objave njihovog demantija ili reagiranja, tj. da traže moralnu satisfakciju, koja je često bitnija od novčanih naknada koje sud može izreći po osnovu Zakona o zaštiti od klevete.

  Zahvaljujući pomoći Njemačke ambasade u Sarajevu, više od 150 studenata novinarstva sa četiri Univerziteta iz Bosne i Hercegovine, polaznika Škole medijske etike Vijeća za štampu u BiH, imalo je priliku sudjelovati u specijaliziranom edukativnom programu baziranom na praktičnom radu i treningu sa domaćim i inostranim medijskim ekspertima iz oblasti medijske samoregulacije.

  Značajne promjene Vijeće za štampu u BiH je ostvarilo i na području odnosa između sudstava i medija, organizirajući, uz finansijsku pomoć Njemačke ambasade u Sarajevu, različite edukativne programe za sudije, tužitelje ili studente završnih godina prava. Kodeks za štampu BiH je sada dodatno sredstvo sudijama pri donošenju presuda po tužbama za klevetu u procesima za medije. Također, edukacijski program Vijeća za štampu u BiH, na zahtjev samih sudija, a nakon nekoliko radionica i seminara o medijskoj etici održanih u prethodnim godinama, uvršten je u program Centra za edukaciju sudija i tužitelja FBiH, kao dio obaveznog programa koji sudije i tužitelji moraju proći tokom godine.

  Photo:
  Dženat Dreković

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.