Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Završena Akademija medijske etike i izvještavanja o korupciji Vijeća za štampu i online medije u BiH

  Vijeće za štampu i online medije u BiH, uz pomoć granta Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State), relaziralo je u Sarajevu Akademiju medijske etike i izvještavanja o korupciji za studente i studentice novinarstva iz BiH od 14. do 20. novembra 2022. godine. Akademija je okupila 24 studenta i studentice sa različitih fakulteta širom BiH.

  Za vrijeme trajanja Akademije, studenti i studentice su, uz praktičan rad, slušali predavanja o samoregulaciji medija; medijskoj etici; slobodi izražavanja i slobodi medija; istraživačkom novinarstvu i izvještavanju o korupciji; metodama istraživačkog novinarstva; etici istraživačkog novinarstva; "insider" metodama istraživačkog novinarstva i etici "insider" metoda; izvorima informacija, provjeri i zaštiti izvora; metodama izrade istraživačkog teksta o korupciji; metodama zaštite novinara tokom istraživanja i nakon objave istraživačkog teksta.

  Cilj Akademije jeste unapređenje profesionalnih standarda izvještavanja u bosanskohercegovačkim medijima kroz edukaciju mladih generacija novinara/ki i budućih urednika/ica o medijskoj etici i važnosti izvještavanja o korupciji.

  Doprinos realizaciji Akademije dali su istaknuti predavači: prof. dr. Lejla Turčilo, profesorica na Odsjeku Komunikologija/Žurnalistika Fakulteta političkih nauka u Sarajevu; doc. dr. Vuk Vučetić, profesor na Katedri za novinarstvo Filozofskog fakulteta Pale; Aladin Abdagić, glavni i odgovorni urednik Centra za istraživačko novinarstvo; Suzana Mijatović, novinarka i članica Žalbene komisije Vijeća za štampu i online medije u BiH; Danka Polovina - Mandić, šefica Odjeljenja za sukob interesa pri Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH; Vildana Hasić iz Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo; Dražen Zubak, advokat i član Žalbene komisije Vijeća za štampu i online medije u BiH; Dženana Burek, izvršna direktorica Vijeća za štampu i online medije u BiH i Mirjana Jovović, službenica za žalbe u Vijeću za štampu i online medije u BiH.

  Akademija medijske etike i izvještavanja o korupciji pružila je učesnicima dodatno obrazovanje iz oblasti i tema koje nisu obuhvaćene programom studija na univerzitetima, uključujući i praktična znanja relevantna za profesionalno novinarstvo.

  Polaznici/ce Akademije upoznali su se sa osnovnim principima samoregulacije medija, koja je neophodan mehanizam za postizanje i zaštitu prava građana i građanki na tačnu, objektivnu i blagovremenu informaciju, ali i sredstvo za zaštitu slobode medija i profesionalnog novinarstva od političkog, ekonomskog i svih drugih pritisaka koji ugrožavaju slobodu informiranja.

  Programom Akademije bio je obuhvaćen i praktičan rad, te simulacija rada Žalbene komisije Vijeća za štampu i online medije u BiH. Kroz analizu žalbi građana/ki na izvještavanje štampanih i online medija, studenti/ce su se upoznali sa praktičnim procesom samoregulacije medija. 

  Akademija medijske etike i izvještavanja o korupciji zatvorena je svečanom dodjelom certifikata. Polaznicima/cama Akademije certifikate su uručili predsjednik Upravnog odbora Vijeća za štampu i online medije u BiH, Berislav Jurič i izvršna direktorica, Dženana Burek.

  Pored sticanja dodatnih znanja, učešće na Akademiji studentima i studenticama je bilo prilika i za druženje sa kolegama/icama sa drugih fakulteta iz BiH, stvaranje novih prijateljstava i budućih profesionalnih kontakata.

  Znanja stečena na Akademiji polaznicima/cama će olakšati budući profesionalan rad u medijima i pružiti osnov za dalje istraživanje u oblasti medijske etike i izvještavanja o korupciji.

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.