Konferencija: „Edukacija novinara u JIE: ključ za profesionalizaciju medija“, Sofija, 10.06. 2011.

Štampa

10.06.2011.

Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, gđa Ljiljana Zurovac panelista na

KONFERENCIJI
„EDUKACIJA NOVINARA U JIE: ključ za profesionalizaciju medija“

Sofija, 10. juni 2011.


Izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH, gđa Ljiljana Zurovac, bit će panelista na konferenciji „Edukacija novinara u Jugoistočnoj Evropi: ključ za profesionalizaciju medija“, koju organizira KAS Media organizacija, u petak, 10. juna 2011. godine u Sofiji. Učesnici su medijski expert i profesori sa fakulteta novinarstva iz Njemačke i zemalja Zapadnog Balkana i JIE.

Cilj konferncije je otvoriti javnu debatu o pitanjima koja se tiču obrazovanja novinara u Jugoistočnoj Evropi. Da li su mladi novinari u Jugoistočnoj Evropi dobro pripremljeni za svoj posao, kako trenutno izgleda obrazovni sistem za novinare u Regionu i šta bi moglo biti unaprijeđeno u budućnosti, kakva je uloga univerziteta, medijskih kompanija i nevladinog sektora - samo su neka od pitanja koja će biti razmotrena na konferenciji.

Gđa Zurovac je panelista na temu „Treniranje novinara: nacionalna praksa i prekogranične inicijative“.

Više informacija pročitajte ovdje.