Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Podrška KAS Media Program za JIE za projekat: “Zaštita profesionalnih etičkih standarda u on-line medijima”

  10.02.2011.

  Finansijska podrška organizacije


  KAS MEDIA PROGRAM ZA JIE – VIJEĆU ZA ŠTAMPU U BiH
  u iznosu od
  10.534,70 EUR

  za projekat
  “ZAŠTITA PROFESIONALNIH ETIČKIH STANDARDA U ON-LINE MEDIJIMA”

  Seminar i Okrugli sto sa predstavnicima on-line medija
  Uspostavljanje Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu BiH odredbama za on-line medije
  Štampanje knjižica sa novim, dopunjenim Kodeksom za štampu BiH

   

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je 10. februara 2010. godini potpisalo Ugovor o finansijskoj podršci organizacije KAS Media Program za JIE za projekat „Zaštita profesionalnih etičkih standarda u on-line medijima“. Projektom je predviđeno održavanje Seminara za predstavnike on-line medija u BiH o etičkom pristupu izvještavanju u on-line medijima, žalbenoj proceduri Vijeća za štampu, samoregulaciji medija, te temama poput autorskih prava, medijske legislative i moderacije sadržaja koje kreiraju sami korisnici on-line medija. Projekat će biti realiziran u periodu januar – juni 2011. godine.

  Predviđeno je i održavanje Okruglog stola sa predstavnicima news web portala, članovima Vijeća za štampu u BiH i Žalbene komisije VZŠ u BiH, kako bi se razmotrilo pitanje dopune Kodeksa za štampu BiH odredbama koje se tiču on-line medija. Budući da je Vijeće za štampu u BiH proširilo mandat i na on-line medije, potreba dopune Kodeksa za štampu BiH odredbama koje se tiču on-line medija je evidentna. Planirano je i uspostavljanje Radne grupe za dopunu Kodeska za štampu BiH odredbama za on-line medije, koja će u narednom periodu dati prijedloge dopuna koji će biti proslijeđeni urednicima on-line medija na komentare i usvajanje.

  Također, dio sredstava bit će izdvojen za održavanje sastanaka Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu BiH odredbama za on-line medije, te nakon usvajanja dopuna, za štampanje novih knjižica Kodeksa za štampu BiH.

  Za ovaj projekat KAS Media Program za JIE je izdvojio 10.534,70 EUR.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.