Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  CRD podrška Vijeću za štampu u BiH u 2010. godini - juli 2010.

  01.07.2010.


  PODRŠKA CIVIL RIGHTS DEFENDERS ORGANIZACIJE
  VIJEĆU ZA ŠTAMPU U BiH U 2010. GODINI

  CRD organizacija, već petu godinu zaredom, omogućava nesmetan rad Vijeća za štampu u BiH
  Grant u iznosu od 31.000 EUR za aktivnosti Vijeća za štampu u periodu juli-decembar 2010.

  Civil Rights Defenders organizacija (CRD) već petu godinu zaredom podržava aktivnosti Vijeća za štampu u BiH kroz projekat „Samoregulacija medija kao osnova medijskih sloboda i demokratije“. Donacija u iznosu od 31.000 Eura namjenjena je prvenstveno za operativne troškove Vijeća za štampu u BiH i omogućit će nesmetan rad ovog samoregulacijskog tijela. Budući da je Vijeće za štampu u BiH nevladina i neprofitna organizacija, koja nema stalne izvore finansiranja, ovaj vid podrške CRD organizacije od izuzetnog je značaja za opstanak i razvoj samoregulacije kroz rad Vijeća za štampu u BiH.

  Ovim grantom će biti omogućeno Vijeću za štampu u BiH da nastavi sa započetim projektima i aktivnostima, u skladu sa strategijom razvoja ovoga tijela. Pored osnovne aktivnosti Vijeća za štampu u BiH, razmatranja prigovora građana na neprofesionalno pisanje štampe, Vijeće će imati niz seminara, radionica i info-sastanaka sa građanima, nevladinim sektorom, političarima, sudijama, tužiteljima, novinarima i drugim profesionalnim grupama, s ciljem upoznavanja sa ulogom i misijom Vijeća za štampu u BiH, te razumijevanjem uloge medija u demokratskom društvu. Bitna aktivnost Vijeća za štampu u BiH je i edukacijski program za studente novinarstva iz BiH, koji se već dvije godine ostvaruje kroz Školu medijske etike za studente novinarstva iz BiH. Vijeće će, također, organizirati i edukacijske seminare za studente prava, sa ciljem upoznavanja budućih advokata i sudija sa medijskom legislativom i etikom u medijima, te seminare za učenike i profesore srednjih škola o medijskoj pismenosti.

  Planirano je i održavanje redovnih sjednica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, na kojima će biti razmatrani prigovori građana na pisanje štampe, te sjednica Upravnog odbora i Skupštine Vijeća za štampu u BiH. Promotivna kampanja Vijeća za štampu u BiH u ovoj godini uključivat će jingleove koji će biti emitirani putem radio stanica u BiH, te kratke promotivne spotove za kino dvorane, namjenjene široj publici. Predstavljanje rada i aktivnosti Vijeća za štampu u BiH na međunarodnom nivou će, kao i svih godina do sada, biti ostvareno kroz učešće predstavnika Vijeća za štampu u BiH na Godišnjoj skupštini Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Europe AIPCE, koja će biti održana u Amsterdamu krajem 2010. godine. Također, u 2010. godini planirano je održavanje konferencija sa predstavnicima novinskih agencija i on-line medija.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.